Lederartikkel Vårt Land

Upresise trosmålinger

Hvorfor ønsker folk å være medlem av en kirke hvis de tror så lite som meningsmålingene tyder på?

Publisert: 30. mai 2019  /  770 visninger.

Stadig færre nordmenn tror på Gud – og stadig flere er ikke-troende – forteller mediene med jevne mellomrom. De viser gjerne til undersøkelsen Norsk Monitor, som har stilt spørsmålet «Tror du på Gud?» til den norske befolkningen i snart 35 år. Sist spørsmålet ble stilt, svarte 46 prosent at de ikke tror.

Hva om dette er feil? Hva om mennesker først og fremst tilpasser definisjonene etter det man oppfatter som forventninger fra et sekulært samfunn der rasjonalitet er blitt en viktigere verdi? Eller om språket for tro rett og slett er blitt fattigere, undersøkelsene mangler kategorier man identifiserer seg med? Eller om bevisstheten om tro er blitt så lav at man ikke gjenkjenner tegnene på tro i eget liv?

Det er grunn til å stille slike spørsmål. For hva er grunnen til at det ikke skjedde noen masseflukt fra Den norske kirke da utmelding ble lett tilgjengelig på internett? Hvorfor ønsker folk å være medlem av en kirke hvis de tror så lite som meningsmålingene tyder på?

De siste dagene har vi omtalt medlemsundersøkelsen i Borg bispedømme. Den har 1.000 respondenter. Det er relativt mange i et så lite område. Det interessante er at spørsmålene tar høyde for at det går opp og ned med troen. At ikke-troende er usikre på sin ikke-tro.

Da viser det seg at bare 14,5 prosent av medlemmene avviser troen helt. Hvis vi begrenser denne gruppen til dem som samtidig sier at kristne verdier ikke er viktige for dem, sitter vi igjen med 4,35 prosent. Det er interessante nyanser når vi først skal snakke om tro i det norske samfunnet. For tro er selvsagt ikke bare tro på Gud. Det er også tro på bestemte verdier.

Tidligere har livssynshumanister brukt generelle opinionsmålinger om tro som grunnlag for å oppfordre folk til å melde seg ut av Den norske kirke. Det skjer heldigvis sjelden nå. Nå bruker de dem i stedet som argument for å endre det offentliges støtteordninger for Den norske kirke.

Vårt svar er: Kom tilbake til saken når over halvparten av den norske befolkning ikke ønsker at vi skal ha en folkekirke i Norge – og dette bekreftes av medlemstallet. Da først begynner meningsmålingene å bli interessante. I mellomtiden får vi holde oss til prinsipielle argumenter.

LES OGSÅ: Er du rødt, gult eller grønt kirkemedlem?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere