Jon Mamen

6

Kjedelige gudstjenester?

Publisert: 31. mai 2019

Det er klart at gudstjenesten kan virke lang og kjedelig for en som ikke er vant til å gå i kirken. Den samme virkningen kan en fotballkamp ha på den som ikke er vant med gå på fotballbanen. Slik er det.

Men gudstjenesten inneholder mye som bringer oss i kontakt med vår kulturs røtter. Vi har bibeltekster, bønner, rituelle handlinger som har fulgt kirken i århundre. Vi har salmer, gamle som nye. Og vi har musikken! Mange kirker har meget flinke kirkemusikere. Det er mye interessant å få del i.

Prekenen kan være det ømme punktet. Hvis prekenen ikke er «jordet», blir den lett kjedelig. Da handler det bare om noe religiøst, noe som er vanskelig å gripe. Predikanter bør tenke over hvordan de kan «jorde» forkynnelsen slik at den får bakkekontakt. Jeg bor i et område hvor mange bønder holder sau. Når teksten handler om den gode hyrde, sukker jeg litt dersom predikanten ikke klarer å knytte sitt budskap til den virkeligheten vi har rundt oss. Tilsvarende kan forkynnelsen langs kysten ikke glemme det konkrete fiskeri som drives når teksten handler om fiskefangsten. Det er ofte mulig å «jorde» forkynnelsen i en historie fra bygda, eller i noe som er dagsaktuelt. Eller det kan være noe ved kirkens utsmykning som illustrer teksten. Da kan predikanten peke på det og si litt om dette stykket utsmykning. Det kan være nødvendig å lese seg opp og bidra til at menigheten får øynene opp for akkurat dette stykket utsmykning.

Gudstjenesten kan være kjedelig. Men for den som søker dit, er den rik. Den gis fellesskap. Den gir del i gamle kulturuttrykk. Det formidles musikk og alle og enhver får mulighet til å ta del i sangene. Kanskje får en også del i en god preken som sier noe viktig!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere