Erna Solberg

Statsminister
10

29. mai er Internasjonal dag for fredsbevarende personell

Deltakelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet er et sentralt element i Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Publisert: 29. mai 2019

Skrevet sammen med Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Den første FN-styrken, UNTSO i Palestina, begynte sitt arbeid 29. mai 1948. Siden den gang har mer enn 3.000 mennesker gitt sine liv som fredsbevarende personell for FN. FN har siden 2003 brukt denne dagen til å hylle alle som har deltatt i FN-styrkene, og minnes de falne.

Mer enn 42.000 nordmenn har deltatt i til sammen 48 av FNs fredsbevarende operasjoner. I dag deltar Forsvaret i tre ulike FN-operasjoner. Vi deltar i MINUSMA i Mali, UNMIS i Sør-Sudan og UNTSO i Midtøsten.  

I MINUSMA deltar vi med et C-130J Hercules transportfly. Flyet inngår i en innovativ flernasjonal rotasjonsordning for transportfly som Norge har tatt initiativ til. Forsvaret har etablert en ny leirløsning, som også huser deltakerlandene i rotasjonsordningen. Norge står for driften av leiren, som er kjent som «Camp Bifrost». Norge bidrar også med seks stabsoffiserer i MINUSMAs hovedkvarter.

I UNMIS stiller Forsvaret med stabspersonell og observatører. Fra i sommer bidrar vi med både stabssjef og sjefsjurist.

Generalmajor Kristin Lund er Head of Mission i UNTSO. Det innebærer også at hun er generalsekretærens spesialrepresentant i Midtøsten. I UNTSO bidrar vi også med stabspersonell og observatører.

Gjennom deltakelse i FNs operasjoner fyller Norge en viktig forpliktelse. Stabilitet ute gir stabilitet hjemme. Mali har siden 2013 vært tyngdepunktet for den norske militære FN-innsatsen, og den norske FN-leiren Camp Bifrost har vært plattform for både norske og flernasjonale styrkebidrag. Sammen med Portugal, Sverige, Danmark og Belgia stiller Norge med en etterspurt ressurs gjennom rotasjonsordningen for transportfly, som Norge tok initiativ til i 2016.

På bakgrunn av gode erfaringer med rotasjonsordningen og fortsatt etterspørsel etter transportfly besluttet regjeringen 11. juni 2018 å forlenge denne rotasjonsordningen i to år fra 2021 og ut 2022.

Vi er opptatt av å levere innovative nisjebidrag til FNs fredsbevarende operasjoner som kan bidra til reform og modernisering. Både vår nøkkelrolle i etableringen av FNs første etterretningsenhet ASIFU i Mali og den nevnte rotasjonsordningen har bidratt til reform.

Norge har vært en forutsigbar støttespiller og partner for FN siden FN ble opprettet. Vi er kjent for å søke felles løsninger på globale utfordringer. FN leder i dag 14 fredsbevarende operasjoner, med rundt 104 000 personell fra 124 land. FNs generalsekretær har en klar ambisjon om at operasjonene forblir et effektivt virkemiddel for global fred og sikkerhet.

Deltakelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet er et sentralt element i Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk. Dette demonstrerer Norges vilje til å ta medansvar for å sikre stabilitet og sikkerhet i konfliktrammede områder. Det tjener også Norges egen sikkerhet ved å hindre at konflikter sprer seg og eventuelt utvikler seg til trusler i norske nærområder. Vi kommer også i årene fremover til å støtte opp om FNs fredsbevarende operasjoner.

Vi markerer i dag Internasjonal dag for fredsbevarende personell. Vi hedrer alle dem som har deltatt i FNs fredsbevarende operasjoner. Men først og fremst minnes vi alle dem som har gitt sine liv for fred og sikkerhet. Alle dem som har ofret alt på våre vegne. For alt vi har. Og alt vi er.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 3348 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
27 dager siden / 2443 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
15 dager siden / 2441 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
29 dager siden / 2363 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1822 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
12 dager siden / 1657 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
28 dager siden / 1501 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
9 dager siden / 1399 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere