Jon Kvalbein

51

Utfordring til Åpen Folkekirke

Foran høstens kirkevalg bør Åpen Folkekirke gjøre rede for hva partiet vil prioritere.

Publisert: 29. mai 2019
Til høsten blir det nytt kirkevalg i Den norske kirke (Dnk).  Det bør engasjere alle som er opptatt av utviklingen i norsk kristenliv, enten man er medlem av Dnk eller ikke. Kirkepartiet «Åpen folkekirke» har i dag avgjørende makt til å bestemme hva kirken skal prioritere.  I forkant av politiske valg pleier mediene å stille partiledere nærgående spørsmål for å avklare hva de ønsker å oppnå. Slike spørsmål bør også kirkeledelsen og  kirkevalget få og besvare før kirkevalget.

Kirkeloven pålegger både kirkeråd, bispedømmeråd og menighetsråd å ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det åndelige liv i menighetene. Og i strategiplanen for Dnk blir det fastslått at kirken skal være «bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen».

            Kirkeloven forutsetter at Dnk skal være evangelisk-luthersk .Det må bety at Bibelen og kirkens bekjennelsesskrifter er kirkens forpliktende læregrunnlag. En undersøkelse blant kirkens medlemmer i 2016 viste imidlertid at under halvparten av dem  (48%) oppfattet seg som en kristen, mens en av tre (33%) bekjente seg som ateister (kfr Aftenposten 23. mars 2016).  Dette må være Dnks største misjonsutfordring - å vekke sine ikke-bekjennende og  ateister til kristen tro og åndelig liv.

Det som binder kirken sammen, er troen på Jesus Kristus, får vi høre fra kirkens ledelse. Jesu Kristi kirke har Kristus som Herre og bør prioritere Hans vilje. Misjonsbefalingen viser hva som er hans fremste ønske - at alle mennesker skal bli hans disipler som «holder alt det jeg har befalt dere» (Matt 28,18-20). Frelsesgrunnlaget er gjort ferdig ved Jesu død og oppstandelse. I dag tales det mye om Guds kjærlighet, mindre om hvordan denne kjærligheten kommer til uttrykk: «For så (slik) har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16). Jesus har selv sagt: «Jeg eroppstandelsen og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg» (Joh14,6). Troen på Jesus er det eneste som kan redde et menneske fra evig fortapelse. 

At en stor del av kirkens egne medlemmer fornekter Guds eksistens, må være en misjonerende kirkes største nød. Hvordan kan Den norske kirke vekke disse til en frelsende tro på Bibelens Kristus?  Dette bør være et viktig tema på neste kirkemøte.

Utfordringen er hermed gitt til kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum og til lederen av Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen.  Også årets kandidater ved kirkevalget bør både i media og lokalt bli utfordret til å svare på dette før valget. Det er rimelig at velgerne får vite hva kandidatene vil prioritere. 


Jon Kvalbein

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
rundt 1 måned siden / 2238 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
16 dager siden / 1966 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
23 dager siden / 1926 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
28 dager siden / 1781 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
16 dager siden / 1555 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1520 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
16 dager siden / 1244 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
19 dager siden / 1171 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
23 dager siden / 1103 visninger
Gal vurdering av Arendalsuka
av
Guri Hjeltnes
21 dager siden / 1060 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere