Tor Bjørn Andresen Osberg

1

Alle 15-åringer burde feires!

Publisert: 28. mai 2019

Mai er fylt med festdager og merkedager av mange slag. Det ligger en egen forventning i luften hos russ, unge korpsdebutanter og konfirmanter. Sistnevnte gruppe er midt i tenårene. 15 år er en fin alder. Alle fortjener de en fest. Ikke for prestasjonene de kan vise til, men for at de er akkurat den de er.

I Norge ble konfirmasjon påbudt ved lov i 1736. Det skjedde i en tid der kirke og stat ikke var to ulike størrelser, men hang uløselig sammen. Norsk lov tilsa at ingen kunne innkalles til militærtjeneste, inngå ekteskap, få lærlingeplass, fast ansettelse eller vitne i retten uten å være konfirmert.

Ordet «konfirmasjon» (fra lat. confirmare - bekrefte) ble brukt som betegnelse på at den unge «bekreftet» dåpsløftet som foreldrene hadde gitt ved døpefonten 15 år tidligere.

Nå benyttes ordet som uttrykk for at Gud «bekrefter» at han «er med alle dager inntil verdens ende», slik ordene lød ved dåpen. I kirken er konfirmasjonen nå en høytidelig forbønns- og velsignelseshandling.

Siden dåpen er en forutsetning for kirkelig konfirmasjon, døpes mange konfirmanter i løpet av året. Ja, så mange at Den norske kirke faktisk er det trossamfunnet som har flest voksendåp.

Andre trossamfunn, kristne og ikke-kristne, har også konfirmasjon eller overgangsriter for de unge.

Begrepet konfirmasjon er med tiden tatt i bruk også av ikke-kristne organisasjoner, bla. Human-Etisk Forbund (HEF), Holistisk Forbund og Barne- og Ungdomsfilosofene ANS.

Til konfirmasjonsdagene er det vanlig å sende lister til avisene. Handlingen foregår ikke samme helg alle steder, og heller ikke samme måned. I flere kommuner finner konfirmasjon ikke sted om våren, men tidlig på høsten.

Det er fort å trå feil når man sammenlikner listene over antallet kirkelige konfirmanter med konfirmanter i Human-Etisk Forbunds regi, slik en leser gjør i en kronikk i Moss Avis 6. mai.

Han sammenlikner antallet konfirmanter i Rygge kirke med antallet «humanistiske» konfirmanter samme helg, men glemmer åpenbart at de sistnevnte konfirmantene ikke bare hører til Rygge, men også til flere andre kommuner i Mossedistriktet. Da blir tallene svært upresise.

Riktigere blir det å sammenstille listene for Rygge (52), Ekholt (62), Jeløy (77), Moss (138), Råde (50), Våler (40). Til sammen 419 kirkelige konfirmanter mot HEF’s 157 konfirmanter.

I tillegg kommer konfirmantene tilhørende Den katolske kirke og frikirkene i samme område.

Tallene er i endring, men bildet er ikke så dramatisk som noen kan få inntrykk av.

Fra vår side kan vi selvsagt velge å beklage at ikke alle døpte ungdommer velger kirkelig konfirmasjon. Men vi kan også velge å glede oss over at så mange 15-åringer får oppleve å være i sentrum én dag. Vi velger det siste. Alle 15-åringer burde feires!

Den som velger bort kirkelig konfirmasjon behøver ikke å ha tatt et valg for livet. Det er alltid mulig å komme tilbake til kirken.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3318 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2429 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
15 dager siden / 2391 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2357 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1814 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1646 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1496 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere