Jostein Henriksen

1

Et norsk heroin-eventyr

Etter å ha lest Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Norsk Olje og Gass argumenter mot avvikling av norsk sokkel, fikk jeg en idé: Hva med norsk heroinproduksjon?

Publisert: 28. mai 2019

For det er en betydelig sjanse for at norsk heroinproduksjon bare vil erstatte eksisterende, og at effekten på den globale produksjonen blir lik null. Hvis Norge produserer heroin, vil Taliban og narkokartellene i Mexico produsere litt mindre. Afghansk og mexicansk heroinproduksjon er også mye mer skitten enn det den norske ville ha vært.

Viktige velferdstjenester

Et prinsipp bør være at heroin leveres av land som har minst problemer knyttet til produksjonen. Norsk heroinproduksjon vil verken finansiere terror, som i Afghanistan, eller føre til blodige kartellkriger, som i Mexico. I Norge ville heroinproduksjonen være voldsfri, og pengene ville kunne ha bidratt til viktige velferdstjenester.

Ville ikke norsk heroin oversvømt markedene, drevet prisene ned og gjort heroin lettere tilgjengelig? Svaret er nei. En lavere heroinpris som følge av norsk produksjon vil gjøre heroinutvinning og produksjon mindre lukrativt. På den måten kan faktisk norsk heroinproduksjon bli et helt sentralt virkemiddel i det rusfrie skiftet.

Noen vil innvende at det er uetisk å produsere heroin, men da ser man ikke det store bildet. For så lenge det finnes en etterspørsel, vil det finnes produsenter. Det er med andre ord feil å tillegge Sinaloa-kartellet, narkobaroner i Taliban eller eventuelt Norge skyld i opiumsepidemien. Skal en bli kvitt noe, er det helt urimelig å gå på produsentene. Man må gå etter etterspørselen.

En nøkkelrolle

Samtidig kan og bør vi gjøre noe på tilbudssiden: Utvikle narkotika som er mindre skadelig, men gir den samme rusen. Her kan norsk heroinindustri spille en nøkkelrolle. Norge må legge til rette for en offensiv og framoverlent heroinindustri som driver ambisiøs forskning og utvikling. På den måten kan vi bidra til en global av-opiatisering. Norsk heroinproduksjon vil også representere langsiktig og bærekraftig næringsvirksomhet. Heroin utvinnes fra opiumsvalmuer og er et landbruksprodukt. Produksjonen vil med andre ord foregå i distriktene og norsk heroinindustri vil med all sannsynlighet generere en bråte av verdifulle distriktsarbeidsplasser.

Det er også en kjensgjerning at velferdsstaten er under et sterkt press og at statens inntekter fra petroleumsvirksomhet, anslått til 263 milliarder kroner i 2019, er ventet å synke i takt med elektrifisering av kontinentet. Det internasjonale heroinmarkedet antas å ha en verdi på 570 milliarder kroner! Skal vi beholde velferdstjenester med dagens standard, er det vanskelig å se at vi har råd til ikke å etablere en norsk heroinindustri.

Ansvarlige produsenter

Å argumentere for norsk narkotikaproduksjon innebærer ikke å fornekte problemene narkotika fører med seg. Vi må anerkjenne at opiater er blant de aller største samfunnsutfordringene i enkelte samfunnslag. Bruken av narkotika må ned, men det gjøres best gjennom stimulering av markeder, høye rustariffer og ansvarlige heroinprodusenter. Hvis Norge holder seg for god til heroinproduksjon, kan det raskt vise seg som svært kostbar symbolpolitikk.

Første gang publisert i tidsskriftet Pan. Gjengitt med tillatelse.

Jostein Henriksen

Redaktør i nettmagasinet Oppstrøms

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2671 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1880 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1027 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 975 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 611 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere