Carl Wilhelm Leo

12

I frasenes tid.

Bærekraftsdirektør Hanne Løvstad, PwC , presenterer et par interessante synspunkter i innlegget "Bærekraft er verdifullt for bedrifter".

Publisert: 24. mai 2019

Ref : http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751785-baerekraft-er-verdifullt-for-bedrifter

Her refereres til rapporten "Bærekraft 100" hvor vi leser følgende:

Sitat.

"Selskap som integrerer bærekraftmålene i sin forretningsstrategi forsterker  sin driftslisens.(!)

Disse selskapene vil i tillegg ha en større og mer langsiktig verdiskaping for sine eiere og andre interessenter. Internasjonal forskning og våre egne funn fra Norge støtter opp om dette"

Videre - sitat :

"Grønt lederskap gjør bærekraft til et konkurransefortrinn".

Videre i utredningen om bærekraftens velsignelser:

"58 av de 100 største selskapene nevner bærekraftsmålene. Sammenlignet med fjoråret er det nesten dobbelt så mange selskaper  - 87 % flere enn i 2017 - som nevner FN`s bærekraftsmål."

Sitat slutt.

Uten "internasjonal forskning" og "funn fra Norge"  er det faktisk enkelte som fremdeles mener at faglig kompetent lederskap er det sikreste konkurransefortrinn for en seriøs verdiskapende bedrift. Hvilket er solid dokumentert.

Men dette forklarer kanskje hvorfor man i forbindelse med navnebyttet fra NSB til VY - i et selskap som skal frakte mennesker og gods fra A til B - plutselig får det travelt med å utrede hvor sterkt man tror på FN`s "bærekraftsmål" og sogar FN`s menneskerettighetsutredning for å være på den sikre siden:

Her er ordet "bærekraft" brukt 12 ganger i en kort orientering om selskapet:

    https://www.vy.no/vygruppen/baerekraft-og-samfunnsansvar 

Snakk om å være seg selv bærekraftig  nok !


1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere