Kjell G. Kristensen

119

Hva er egentlig en sjaman for noe?

I disse dager opplever man et voldsomt kjør om sjamanisme fordi den har fått et slags innpass i det norske kongehus. Ja, det blir mye uro og støy av at det hele tiden søkes etter nye trosretninger og innretninger å bli helbredet på. Mon tro om det finnes ordentlig hold i påstander om helbredelse? En narrepille kan nok gjøre samme nytten, det kalles placeboeffekt. Men hva er egentlig en sjaman for noe? Noen som har prøvd å utdype hva dette ordet betyr?

Publisert: 24. mai 2019

Hvis ikke, så la oss gjøre det sammen, så får vi se det i sin alminnelige form. Et lite søk i Store Norske leksikon sier følgende:

etnografi og religionsvitenskap brukes sjaman som betegnelse på en type religiøs leder som særlig forekommer i «primitive» kulturer, og som tar i bruk ekstase for å helbrede sykdom, spå om fremtiden og innvirke på guder og ånder til beste for samfunnet.

Opprinnelig ble ordet sjaman brukt om slike personer blant nord- og sentralasiatiske folkeslag, der de hadde en dominerende stilling i det tradisjonelle religiøse og sosiale liv. Betegnelsen har også en videre anvendelse, slik at den dekker en rekke fenomener av lignende art blant andre folkeslag.

For å litt få mer kjøtt på beina, ser man samtidig etter hva som beskrives inn under ”sjamanisme”i det samme leksikonet; Sjamanisme, en betegnelse som ofte blir brukt om kultformer der en sjaman står i en sentral posisjon som ”mellommann” mellom menneskegruppe og åndeverden. 

Uttrykket ”mellommann” finner man igjen i skriften og forklart der.

Noe mer behøves ikke for å forstå det ut fra et religiøst standpunkt, at dette er et forsøk på å trenge seg inn i åndeverdenen for å finne hjelp der. Og her er vel skriftene helt klar på at det er satt opp et skille mellom det sjelelige og det åndelige, eller skal man si mellom den første Adam, og den siste Adam? 

Paulus beskriver det slik i 1.Kor.15.48-49: Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære det himmelskes bilde. 46-47: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.

Man kan altså ikke bære to forskjellige bilder samtidig, siden de ikke oppstår samtidig, men etter hverandre.

Vi kan med andre ord ikke late som vi er åndelige så lenge man er i en tilstand av et jordisk menneskes oppfinnsomhet, mens man venter på noe bedre? Vi ser at sjamanismens posisjon står mellom menneskegrupperinger og åndeverden som en mellommann. 

I skriften heter det at Gud er èn, og èn mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. (1.Tim.2.5) 

Jesus er med andre ord også beskrevet som en sjaman ettersom denne er en mellommann. Det handler egentlig bare om ordbruk.

Men noen mellommann trengs ikke der det bare er én, og Gud er én. (Gal.3.20) Og Paulus forklaring til åndelighet er oppstandelsen og forvandlingen ved den siste basun. Den er neppe nå i det norske kongehus, dersom man til en viss grad kan stole på sjefen over alle mellommenn? Kan man ikke si det som det er, at sjamaner og sjamanisme ut fra denne utdypningen er slik det også står i Store Norske, en primitiv kultur?

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
20 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
26 dager siden / 2022 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1088 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
22 dager siden / 605 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
7 dager siden / 555 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 444 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere