Reidar Holtet

15

Den besværlige sannheten

Den siste tidens kronikker, synspunkter og debattinnlegg angjeldende splittelsen i kirkens ekteskapssyn, gjør at det er naturlig å stille Åpen folkekirke (ÅF) det enkle spørsmål: Hvorfor er det så vanskelig å si det som det er?

Publisert: 22. mai 2019

Eksempelvis har både leder av kirkerådet, Kristin Raaum Gunleiksrud, og leder av ÅF og Oslo bispedømmeråd, Gard R. Sandaker-Nielsen, påstått at det er teologisk grunnlag for homofilt samliv. Underforstått at det er bibelsk belegg for å gå inn for homovigsel i kirken. Det er ikke i samsvar med fakta slik jeg ser det. Hva de mener med teologisk grunnlag er uklart, for teologi er så mangt, men bibelskgrunnlag har de ikke. Det vil de imidlertid ikke innrømme, men bruker i stedet det mindre forpliktende uttrykket teologisk. Hvorfor er det så besværlig å veilede i stedet for å villede? Jeg forstår det dithen at ÅF uttrykker seg slik fordi de ikke kan verifisere at deres sak har bibelsk begrunnelse. 

Professor Egil Morland har prisverdig engasjert seg i debatten, og har påvist at det i vår kirke nå ikke er samsvar mellom ÅF´s utsagn om at de vil gi rom for den klassiske lære om ekteskapet, og hva de faktisk gjør. Årets kirkemøte er beviset på at Morland har rett.

Til Kristelig Pressekontor sier Sandaker-Nielsen følgende: ”Rommet for to syn har ikke blitt endret. Vi skapte det rommet sammen i vigselsvedtaket hvor vi sa at det var rom for ulike syn på ekteskapet både i forkynnelse og praksis. Det står vi i Åpen Folkekirke fast på og vil forsvare.” Hvor sant er dette? Jeg kan ikke se at han har dekning for å si det.

På årets kirkemøte vedtok flertallet å frata menighetsmøtet muligheten til å unngå homovigsel i sine menigheter, helt i tråd med ÅF´s agenda og stemmegivning. Det var nemlig et smutthull i kirkelovens § 11 som tilla menighetsmøtet mandat til lokal styring angående innføring av ny liturgi. Dette gjorde det mulig for menighetene å unngå å innføre ny ekteskapsliturgi.

Det ville ikke ÅF ha noe av, og fikk sitt syn gjennom med en ny formulering som ikke er til å misforstå. Dermed ble det smutthullet tettet, og det snevret inn det omtalte rom i kirken, uansett om Sandaker-Nielsen påstår det motsatte. Nå kan ikke noen menighet protestere mot at ny ekteskapsliturgi innføres. Den nye liturgien har ingen bibelsk henvisning til noe som engang antyder at to av samme kjønn kan etablere et ekteskap. Det er nesten pinlig å lese den nye liturgien angående dette forhold, men menighetene skal nå påtvinges dette.

Hvorfor kan ikke ÅF si det som det er? At de har forledet de konservative biskopene med på et flertall for den nye ekteskapsliturgien med sitt løfte om å gi rom for to syn, som så ved årets kirkemøte ble avgjørende innsnevret? 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1869 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1606 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1577 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1548 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1418 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1353 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1305 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1167 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere