Lederartikkel Vårt Land

Godhet uten baktanke

Publisert: 21. mai 2019

Denne uken arrangerer menigheter en ­rekke ­steder i landet «godhetsuker», som innebærer at menigheten arrangerer dugnader til glede for ­lokalmiljøet. Oppgavene kan være vasking, maling, hagestell og svært mye annet.

Den karismatiske Normisjons-forsamlingen IMI-kirken startet med denne typen aksjoner for mer enn ti år siden. Den gangen vakte det oppsikt at de blant annet ga kollekten – 30.000 kroner – til ­muslimske menigheter. Senere startet de organisasjonen Godhet Norge, noe som har ført til at godhetsaksjonene har spredt seg til omtrent 40 steder over hele landet. I tillegg kommer flere lignende initiativ, blant annet i Pinsebevegelsen.

Pinsepastor Egil Svartdahl uttaler i sakens anledning at han ser antydning til en holdningsendring i Pinsebevegelsen. Gode gjerninger har gått fra å være et redskap i evangeliseringens tjeneste – til noe flere kristne gjør uten at det er motivert av en form for evangeliseringstanke.

Dette er i tråd med en bevisstgjøring som også har gjort seg gjeldende i norske misjons­organisasjoner utenlands. Mens man i en årrekke kunne drive ­bistands- og hjelpearbeid som en del av evangeliseringen, ble man senere langt mer bevisst på å skille disse arbeidsfeltene fra hverandre. Diakoniens egenverdi er løftet tydeligere fram i organisasjonenes ideologiske begrunnelse, noe som gjør organisasjonene til attraktive samarbeidspartnere for myndigheter og hjelpeaktører som forsøker å holde seg nøytrale i livssynsspørsmål.

Norske menigheters diakonale arbeid ­begrenser seg langt ifra til det som gjøres under spesielle aksjoner. Tvert imot er dette en del av den daglige virksomheten til menigheter og trossamfunn over hele landet. Dette er verdt å tenke over for dem som opplever det som problematisk at offentlige myndigheter fordeler skattekroner til trossamfunn. Mange lokalsamfunn ville vært fattige uten kristnes ønske om å ligne mer på Jesus.

Så er det selvsagt en bieffekt at en menighets eller organisasjons omdømme kommer styrket ut av en slik innsats. Hver gang en menighet eller organisasjon omtales i lite flatterende ordelag i media, vet tusener på tusener av nordmenn at bildet er mer nyansert. Fordi de kjenner virkeligheten fra sin egen lokale sammenheng.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere