Torbjørn Greipsland

110

Rektorer og politikere, ikke legg lokk på det religiøse!

Jeg tror rabbiner Joav Melchior med følgende ord i Vårt Land papiravisen og på verdidebatt.no peker på noe svært viktig om betydningen av ikke å tone ned det religiøse:

Publisert: 21. mai 2019


«Noen mener ekstremisme kan motvirkes ved å tone ned det religiøse, og heller basere fellesskapet på sekulære og religionsnøytrale verdier. Det har ofte fått den motsatt effekten. Religiøse kan oppleve at troen deres er uønsket, og slik utvikle den i en retning som er basert på mistillit til storsamfunnet. Det har gitt grupper som IS et godt rekrutteringsgrunnlag. Immigranter, som kommer med sin egen religiøse, kulturelle og etiske koffert, kan føle at de bør plasseres denne i skapet og heller adoptere lokale og politisk korrekte normer. Da blir det vanskelig for dem å kjenne trygghet i egen tro og tradisjon, og vanskelig for dem å bruke sin bakgrunn til å berike samfunnet.»

Hans utgangspunkt er den alvorlige situasjonen i Malmö, men jeg tror den kan overføres til langt mindre konfliktfulle områder, ja fredelige samværsformer også. Jeg tenker på debatten vi har hatt om problemer de som vil ha andakter på skolene, møter. Det synes som om enhetstenkningen skal holdes fram for enhver pris. På både ungdomsskoler og videregående er jo elevene sammen om det aller meste. Hvis det menes noe med at vi ønsker ulike meninger i samfunnet, slik vi ønsker i avisverdenen,  burde det være svært verdifullt at elever som vil, kan få gode vilkår for å holde andakter. For det har nettopp med det Melchior nevner: «Religiøse kan oppleve at troen deres er uønsket, og slik utvikle den i en retning som er basert på mistillit til storsamfunnet.»

Og dessverre er det ikke bare rektorer man må overbevise i denne saken, men også politikere. Bård Vegar Solhjell – i mange år sentral SV-politiker – skriver i boka URO: «Skulen må være livssynsnøytral, og fri for forkynning og religiøst press. Skulefaget KRLE (med K for kristendom) må endrast. Vi skal heller ikkje etablere eigne bønnerom for eller legge til rette for religiøs aktivitet i skuletida».

Selvsagt skal det ikke være religiøst press, men det er ikke det som det er snakk om, det er frivillig om elevene vil delta på andakt.

Et slikt standpunkt som Solhjell og andre har, jeg vet ikke om SV står for samme syn, fører til at religiøs aktivitet blir sett på som noe mistenkelig og farlig som må holdes utenfor skoletida. Det er en ganske tragisk holdning å møte livet i storsamfunnet med.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere