Alberte T. Bekkhus

1

Kapitalismen står i veien for demokratiet

Kapitalismen står i veien for demokratiet. Derfor er jeg stolt av å være medlem av et parti som ikke bare kritiserer kapitalismen, men som faktisk arbeider for et sosialistisk samfunn med reelt folkestyre.

Publisert: 20. mai 2019

Ole Jakob Warlo svarer den 16. mai meg i innlegget «Kommunistisk bagatellisering». I mitt eget innlegg etterspurte jeg en saklig debatt. Jeg vil derfor starte med å takke Warlo for sitt forsøk på nettopp dette. 

«Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et klasseløst samfunn. En verden der alle mennesker er like mye verd – og der grunnprinsippet er «yte etter evne, få etter behov. Det var dette Karl Marx kalte kommunisme.»

Dette er vedtaket fra Rødts landsmøte. Dette er hva som står i prinsipprogrammet. Personlig kaller jeg meg, som sagt, kommunist, og mener at om man først snakker om det klasseløse samfunn, kan man kalle det ved navn. Men viktigere enn at jeg er kommunist, og viktigere enn at ordet «kommunisme» nevnes én gang i Rødts prinsipprogram, er spørsmålet om demokrati. 

Det er fordi jeg ønsker meg mer demokrati, et samfunn der vanlige folk faktisk har noe å si, at jeg kaller meg kommunist. Og i motsetning til k-ordet, som nevnes en gang, nevnes demokrati over 60 ganger i programmet. For i dag slutter demokratiet ved døra til jobben, og økonomien er i stor grad unntatt demokratiet. Dette mener jeg, og Rødt, at ikke er bra nok. 

Lite forandring

For med unntak av at flere grupper kan stemme, som kvinner og mennesker på trygd, har det nemlig ikke skjedd store demokratiske endringer i samfunnet vi lever på lenge. Derimot har kapitalismen endra seg. Det holder ikke at vi får stemme hvert fjerde år, og håpe at politikerne gjør sitt beste, når økonomien, og dermed makta, drives og eies av multinasjonale giga-selskaper. Vi er blitt tredd mer enn 11000 EU-direktiver over hodet, uten at vi vanlige folk har hatt et ord med i forhandlingene. Når 26 menn eier like mye som halve jordas befolkning til sammen, er det åpenbart at mannen i gata ikke har så mye han skulle ha sagt. 

Kanskje Warlo syns dette er greit – men det gjør ikke jeg. For meg er det derfor jeg kaller meg kommunist. Fordi jeg mener at folk skal kunne bestemme over egne liv, og at de viktige beslutningene skal taes i fellesskap. Arbeidere bør ha mer å si for styringa av egen arbeidsplass. Boligmarkedet bør ikke styres av bolighaier. For meg betyr kommunisme mer demokrati, reelt folkestyre, og kapitalismen står for meg i motsetning til reelt folkestyre. 

Avslutningsvis vil jeg avkrefte noen av Warlos påstander. Planøkonomi gjennomsyrer allerede store deler av samfunnet. Alle typer budsjetter, selv budsjetter i kapitalistiske bedrifter, er former for planøkonomi. Siv Jensen er sjef for Norges største planøkonomiske prosjekt, statsbudsjettet, men jeg antar at Warlo ikke kaller henne kommunist av den grunn. 

Kun profitt

Det brukes mer penger på forskning på Viagra enn på AIDS-medisin (Det globale helsefondet). Jeg vil påstå at det er større etterspørsel etter sistnevnte. Dette beviser at «markedet uten statlig innblanding» ikke styres etter etterspørsel og behov, men etter hvor det er mest penger å hente inn. Markedet kjenner ikke behov – kun profitt.

Nei, det er ikke en selvfølge at eierne av Hennes&Mauritz skal tjene seg søkkrike på at kvinner jobber for slavelønn i Bangladesh. Mennesker er ikke egoister – vi ønsker stort sett det beste for oss selv,de rundt oss og samfunnet som helhet. Markedsøkonomien og verdensbanken er store deler av grunnen til at mange land i Afrika fortsatt står i gjeld til vesten. Nei, jeg beundrer ikke Kina. Om kapitalismen virkelig evnet å ta hensyn til klimaet, hadde ikke klimagassutslippa fortsatt å stige.

Rødt er et demokratisk parti. Vi ønsker et samfunn der det er folket, ikke pengesekken, som sitter på makta. Skrekkeksempler fra kapitalismens historie er det også mer enn nok av. Jeg etterspør forstatt en saklig debatt. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere