Lederartikkel Vårt Land

Metodistenes dilemma

En splittelse kan få svært uheldige konsekvenser.

Publisert: 20. mai 2019  /  668 visninger.

– Også i Norge vil noen gå, uansett utfall, sa Hilde Marie Movafagh, rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar på MF Vitenskapelig høyskole til Vårt Land i februar. Det var i forkant av at generalkonferansen i United Methodist Church (UMC) skulle stemme over spørsmålet om likekjønnet vigsel.

De såkalte progressive tapte, og et forslag om å bevare formuleringer som fastslo at homofilt samliv er «uforenelig med kristen lære» fikk flertall. Nå vil saken etter alt å dømme komme på bordet under årskonferansen til Metodistkirken i Norge i juni. Den progressive fløyen foreslår å åpne for likekjønnet vigsel og full integrering av LHBTQ+-grupper «på alle nivå og alle tjenester i kirken». En mindre, men like fullt tydelig, konservativ fløy ønsker på sin side at norske metodister skal bekrefte sin lojalitet til vedtaket fra den internasjonale generalkonferansen.

Dersom kirkens årskonferanse fatter et vedtak som er i konflikt med vedtaket i den internasjonale moderorganisasjonen, kan norske metodister bli nødt til å melde seg ut av UMC. Det kan i så fall føre til en full splittelse, også i Metodistkirken i Norge.

Utfordringen for kirkesamfunnet er selvsagt tilhørigheten til en internasjonal kirkefamilie. Man må forholde seg lojalt til internasjonale vedtak eller pakke og dra, slik er reglene. Dermed har man langt færre muligheter til å sette seg ned og finne kompromiss og løsninger.

Situasjonen stiller store krav til biskop Christian Alsted og hans to tilsynsmenn i Norge. En splittelse kan få svært uheldige konsekvenser. I Norge er Metodistkirken forholdsvis liten, men ambisjonene er store. Kanskje tenker man at det er lettere å arbeide mot konkrete mål hvis man skiller lag og fortsetter hver for seg med dem man er enig med. Dessverre viser erfaringene som oftest det motsatte.

Vi mener begge sider i denne striden må spørre seg om hva som til syvende og sist er Metodistkirkens kall i Norge. Hvorfor ønsker Gud denne kirkens tilstedeværelse i dette landet, og hvordan påvirker de ulike vedtaksalternativene dette oppdraget? Vi er klar over at spørsmålet om likekjønnet vigsel for begge parter handler om troskap mot tro og samvittighet, men det finnes faktisk noe som er enda større og viktigere. Det tror vi de fleste metodister er enige om.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere