Carl Christian G Andersen

23

Ute av syne, ute av sinn

Equinors satsing på oljevirksomhet i Brasil harmonerer dårlig med deres påståtte kursendring.

Publisert: 19. mai 2019

Innen ti år vil Equinor tjene mer på oljevirksomheten selskapet har i Brasil enn i Norge, (Nrk 18.05). I en tid hvor vi vet, ut fra blant annet FNs klimarapporter, at mesteparten av alle resterende oljekilder til lands og i verdenshavene må bli liggende urørte, er denne nyheten svært forstemmende lesning.

Det er ikke lenge siden Statoil endret navn og logo til Equinor (til den nette sum av 250 millioner norske kroner) og dermed kunne seile under en falsk ideologi der selskapet ønsker å fremstå som noe annet og langt mer enn bare et oljeselskap.

Som én av flere sterkt ideologiske begrunnelser for navnebyttet, blir det nevnt at det nye selskapet ville satse på en mer bærekraftig produksjon og utvikling av alternative  energiformer, deriblant satsning på vindkraft til havs og lagring av CO2 under produksjonen.

Informasjonspropaganda

Søker man i dag på nettet på Equinor.no, dukker følgende tekst opp på skjermen: «Vi skaffer energi til 170 millioner mennesker. Hver dag. Kan et olje- og gasselskap være en del av en bærekraftig energiframtid? Vi arbeider aktivt for å redusere klimautslippene, fremme karbonprising og skape fordeler for samfunn i hele verden. Vi har et mål om å være den mest karboneffektive olje- og gassprodusenten i verden.»

For noen(?) vil sikkert Equinors vaskeseddel som informasjonspropaganda lyde som vakker, grønn musikk i ørene på oss nordmenn som etterhvert har begynt å fatte noe av de fatale natur- og klima-konsekvensene som følger av olje og gass-produksjonen i verden. Atmosfærens CO2-konsentrasjon er nå steget til langt over det den har vært gjennom hele menneskehetens historie. Som alle store kapitalistiske konserner har også Equinor innsett at de er tvunget til å fremtre som mer «økologisk bærekraftig» og samfunns ansvarlig. Hvis ikke ville selskapet raskt ha blitt møtt med langt mer massiv kritikk og motstand av øko-bevegelsene i Norge og andre deler av Europa.

Det virkelig forstemmende med Equinors ideologiske og økonomiske politikk er, at mens vi her til lands nå for første gang ser en svak tendens til å trappe ned noe av vår oljeavhengighet, for dermed så smått å kunne forberede oss på den grønne bølgen, satser altså Equinor det norske folks penger for fullt i økt og ny oljeproduksjon i Brasil!

Dobbelkommunikasjon

Snakk om tungetale og ren dobbelkommunikasjon fra Equinors side: Under skinn av å tenke mer økologisk og ta samfunnsansvar her hjemme, forflytter de sin økte kapitalistiske oljevirksomhet og C02-utslipp til Brasil og andre verdensdeler, særlig til u-land, som er langt vekk fra oss i håp om at ordtaket «Ute av syne, ute av sinn» skal fortsette å virke.

Norges Equinor, som er hovedaksjonær, med en eierandel på hele 67%,  prøver altså å skjule sitt sanne oljeansikt ved å å trappe opp grønn energipolicy her hjemme, samtidig som selskapet, under ledelse av den tidligere Hydro- og Statoil-sjef, Solbrekke, trapper opp selskapets oljeproduksjon og etterfølgende forurensninger av miljø og klima så langt vekk fra vårt eget land som mulig!

Handling nå

Er det rart at økobevegelsene i Norge og protesterende norske skoleungdommer mister motet og krever endring og handling NÅ?!!

Skal nok en gang ordtaket «Ute av syne, ute av sinn» få rett?


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere