Arne Øgaard

22

Må vi frykte sjamaner?

I Vårt Land, men også i andre media har Märtha Louises nye venn skapt uro. Han kaller seg sjaman, men hva vil det egentlig si og hva slags sjaman er han? Begrepet sjaman er ikke entydig, og det virker som om mange er mer opptatt av å dømme enn av å undersøke.

Publisert: 20. mai 2019

Sjamanismen er urgammel og vi finner mer eller mindre levende rester spesielt hos folkegrupper som lever nært knyttet til naturen. I de siste årene har det skjedd en gjenoppliving av en del av de gamle tradisjonene.

Et grunnprinsipp er at man tilstreber en utvidet bevissthet gjennom musikk, dans, plantedroger eller lignende. Men blant de som kan regnes til gruppen sjamaner finnes det også mennesker med en nedarvet utvidet bevissthet og noen har også helbredende evner. Hvor langt bevisstheten strekker seg kan være forskjellig, det kan være til de avdøde forfedrene, til å gjennomskue dypere sykdomsårsaker og helbredelsesmidler, til kontakt med det som for oss er usynlige naturvesener, men også til høyere vesener. Det finnes sjamaner som kan foreta tidsreiser. Noen kan bare noe av dette og for andre er sjamanismen bare en ytre tradisjon. Ut fra denne lille oversikten burde det være mulig å stille mange klargjørende spørsmål til Märtha Louises nye venn.

Viktige spørsmål er også om sjamaner kan være kristne eller om de de kan bidra til en fornyelse av kristendommen? Ordet hedning betyr de som dyrket det guddommelig ute på hedene og som forholdt seg til det de opplevde som åndelige vesener som virket over alt i naturen. For noen sjamaner har disse elementærvesenene vært et viktig kontaktpunkt, men hvis slike elementærvesener er en del av skaperverket, hvorfor skal vi da frykte dem? Å forholde seg til elementærvesener innebærer ikke nødvendigvis å gjøre dem til guder. Målet med kristendommen er å kunne forholde seg til høyere åndelige vesener som den oppstandne Kristus, den Hellige ånd og Gud Fader. Jeg har truffet mennesker som både har et nært forhold til elementærvesenene og som har hatt sterke møter med Kristus. For Helena Petrovna Blavatsky ble en utvidet bevissthet en stengsel for det kristne. For Rudolf Steiner ble det en åpning til en fordypet kristendom.

 Det avgjørende er ikke om man har en utvidet bevissthet, men hvordan denne er og hvordan man har skaffet seg den. Hvis ikke utvidelsen skjer i full bevissthet, men for eksempel gjennom ulike plantedroger er det en fare for at man kan bli forvirret av illusjonsskapende vesener. Når mennesker blir mer opptatt av sterke opplevelser enn av aktiv nestekjærlig handling, er jeg redd de har havnet på den gale veien. Dette er store og komplekse emner, så igjen antyder jeg bare et grunnlag for nye spørsmål.

I Vårt Land har noen uttrykt frykt for at sjamaner kan stå i kontakt med det onde.

Vi trenger ikke å søke bevissthetsutvidelse for å bli utsatt for onde impulser. De lever sterkt rundt oss i hverdagen. Fristeren lokker oss med all mulig ytre glans gjennom penger, ting, materielle opplevelser, rusmidler, berømmelse og alt annet som kan gi personlig oppmerksomhet og som får oss til å glemme søken etter en dypere mening og kontakt med det guddommelige. Samtidig er det krefter som legger seg som et lokk over vår bevissthet og gjør at vi ikke makter å tenke annet enn rent materielle tanker. Til slutt klarer vi ikke å se Jesus som annet enn et godt menneske som kanskje levde for 2000 år siden. Vi stivner i gamle forestillinger og uttrykker sekteriske tanker som snart vil bli fordømt som konspirasjonsteorier. De onde kreftene er ute etter å lamme det guddommelige som lever i oss. I verste fall kan det gjøre oss til grusomme monstre, men det vanligste er at vi stagnerer i vår menneskelig og religiøse utvikling. Dette kan fort føre til at vi fordømmer andre mennesker for å være noe helt annet enn de egentlig er.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
23 dager siden / 5246 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 2979 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
25 dager siden / 2374 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2237 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2147 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
21 dager siden / 1801 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
26 dager siden / 1778 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
23 dager siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere