Erik LUNDE ERIK Lunde

2

Hans Nielsen Hauge som inspirasjon for en tredje vei

Næringsliv kan handle om mer enn å fylle lommeboken. Det visste innovatøren Hauge som jobbet hardt for en høyere hensikt.

Publisert: 16. mai 2019

Skrevet av Magne Supphellen og Erik Lunde, Sentralstyremedlemmer i KrF

KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, ­kristen sosial­etikk og den kristne tradisjonen. En sentral person i ­Norges kristne tradisjon og h­istorie er lekpredikanten og serie-­gründeren Hans Nielsen 
Hauge. Hans liv og tenkning fikk stor betydning i landet 
vårt og er fortsatt en ­viktig 
inspirasjonskilde. Mange har lagt 
merke til at vi i KrF er blant de ­inspirerte.

Vår politikk bygger på grunnverdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, og Hauge kan forstås som et 
historisk eksempel på hvordan disse verdiene kan omsettes til praktisk handling. Spesielt er Hauges tenkning og praksis som gründer og næringsutvikler ­interessant.

Gult prosjek

Tor B. ­Jørgensen uttrykker i Vårt Land 8. mai ­bekymring for at Hauge skal «bli tatt til inntekt for dagens «blå» prosjekt». Vi vil understreke at vi ikke har noe blått prosjekt i KrF, men et gult. Når vi i KrF lar oss inspirere av Hauge, er det fordi et helhetlig blikk på Hauges tenkning og praksis danner grunnlag for en tredje «sentrumsvei» i næringspolitikken.

Ser vi nærmere på motivasjonen for Hauges næringsvirksomhet, finner vi at den tjente en høyere hensikt enn å fylle egen lommebok. Den var et middel for å finansiere bevegelsen og for å skape nye arbeidsplasser. Den var et middel for en høyere hensikt. Hauge var sterkt opptatt av lønnsomhet, og arbeidet utrettelig med innovasjon, men det var kallet som drev ham og hans ­etterfølgere, ikke egen vinning. Vi finner hos Hauge både en sterk sosial orientering med vekt på omsorg og inkludering – og et tydelig fokus på det individuelle ansvaret for å ta i bruk gudgitte talenter i arbeidet for en ­høyere hensikt. Denne økonomiske tenkningen representerer noe mer og noe annet enn tradisjonell høyre- eller venstrepolitikk. Den representerer en tredje vei.

Haugiansk gründerskap 

Vi tror Norge trenger en tredje vei i næringspolitikken. Derfor vil vi utvikle en politikk som ­kobler den haugianske inspirasjonen med innsikt fra ­moderne ­forskning på gründerskap og næringsutvikling

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8335 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6292 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3360 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2627 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2156 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1963 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1708 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1706 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1559 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere