Aina Alfredsen Førde

Forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund
5

FNs Internasjonale Familiedag

Vi har alle eit ansvar for klimaet vårt, og bør alle verte meir beviste på vala vi tek. Det er store endringar i klimaet vårt som vi må prøve å snu medan det enda er tid.

Publisert: 14. mai 2019

Vi ser tydelegare korleis menneska påverkar og endrar naturen på godt og vondt. Kvar enkelt av oss kan bidra til ei positiv utvikling gjennom vår haldning til forbruk, gjenbruk og forureining, gjennom  vala vi tek, ved kjøp av varer og ved å støtte økologisk landbruk. Vi har alle eit ansvar til å ta klimaet på alvor.

Norske familiar kastar stadig meir mat. Veldig mange er  «låst» av best -før-dato, utan å vurdere maten. Energiforbruket i hushalda har gått ned i seinare år. Det er likevel viktig at familiar bevisstgjerast med omsyn til straum- og vassbruk, både av miljø- og økonomiske årsaker.

Noko kvar enkelt kan gjere er å:

  • Slutte å bruke eingongsplast
  • Redusere matsvinn
  • Redusere bilbruken
  • Reise kollektivt
  • Redusere bruken av fly
  • Støtte lokalt næringsliv
  • Bruke kortreist mat

Vi oppmodar lokale lag og foreiningar til å arrangere møter med  klimaendringar som tema. Dette er eit tema som spesielt dei yngre er opptatt av, så her kan heile familien delta i gode diskusjonar, og komme fram til løysingar ilag.

Menneskas forbruk og livsstil må verte berekraftig. Vi kan alle bidra til å kutte i klimagassutslepp.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere