Helge Hognestad

prest.dr.theol.
6

Håpet

Det kristne håp gir et adekvat svar på klimakrisen.

Publisert: 14. mai 2019

Ellen Hageman er kritisk til flyreisene deltakerne på miljøkonferansen på Findhorn i april foretok, og dermed bidro til å forurense miljøet (VL 11. mai). Det forstår jeg, men jeg tror nok deltakerne er seg det bevisst, og fortsettelsen foregår nå via Skype, uten en eneste flyreise. Det spirituelle senter Nordens Lys i Fredrikstad påtok seg å overføre både konferansen og samtalene etterpå, og jeg har selv deltatt på en av dem.

Hageman sier at hun ikke kjenner min ­teologi, det kan jeg forstå. Hadde hun gjort det ville hun ha sett at mitt anliggende gjelder det kristne håp, ikke det falske håpet som hun med rette ser som en «svøpe» fordi det lett tar oppmerksomheten vekk fra de miljømessige utfordringer og trusler. Redsel er hennes svar. Vi må bli redde for å kunne foreta gode valg. Våre politikere synes å ta avgjørelser som ­avslører lav bevissthet. De fleste av dem ser ikke konsekvensene av valgene. Kortsiktspartiene bestemmer, og verden ser ut deretter. Det er grunn til å være redd.

Selv tror jeg imidlertid at det kristne håp er noe annet og kan gi et adekvat svar. Det handler om tilgang til høyere bevissthet. Håpet er at mennesket våkner og blir klarsynt. «Gudsriket inni» kalte Jesus det, «Kristus i meg» kalte Paulus det. Håpet ligger i at mennesket i sitt indre har tilgang til guddommelig visdom, guddommelig kjærlighet, guddommelig helbredelse og åpner for det. Var det ikke derfor Jesus kom? Handler ikke budskapet hans om å «vende om» – vende om fra kortsiktig egobevissthet til omfavnende gudsbevissthet?

Det er som Axel Jensen sier i diktet «Håpet for jorden ligger ikke på det ytre plan, håpet er å finne i den forunderlige jordbunnen som gir vekst til bevissthetens blomst».

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere