Hans Morten Haugen

62

Nakba-dagen 15. mai: Åpent brev til Utenriksministeren og Israels ambassadør

Sabeels venner i Norge sluttet seg til Global Kairos for Justice-koalisjonen i på årsmøtet i mars 2019. Vi støtter dette Globale oppropet fra Kairos Palestina og partnerbevegelser under Global Kairos for Justice.

Publisert: 14. mai 2019

Vi oppfordrer andre organisasjoner som arbeider for rettferdighet med trygghet og verdighet for alle i Palestina og Israel til også å slutte seg til! Med kjærlighet som utgangspunkt er henstillingen grunnfestet i en ikke-voldelig motstand mot undertrykkelse og grove brudd på menneskerettigheter, og vi markerer at 15. mai er markeringen av at det er 71 år siden Nakba («katastrofen»).

Vi erklærer staten Israels okkupasjonspolitikk og praktiske handlinger i løpet av sju tiår som urettferdige og ulovlige. Dette inkluderer:

·     å ha ført til at over 700 000 palestinske flyktninger i Nakba ble tvunget bort fra sine hjem og landsbyer i 1948-1949 da staten Israel ble etablert på 78% av det historiske Palestina;

·     å ha okkupert de resterende 22% av Palestina i 1967 som er brudd mot FNs Resolusjon 242 som understreker det "utillatelige i å skaffe seg territorium gjennom krigføring";

·     å ha påtvunget militære regler og segregering i Palestina, inkludert et urettferdig system med militær lovgivning, et nettverk av veier bare for israelere, et hundretalls kontrollposter som begrenser palestinsk bevegelsesfrihet og handel, og en separasjonsmur som i 2004 ble fastslått av Den internasjonale domstolen for å bryte internasjonal rett;

·     å ha bosatt sine innbyggere i ulovlige israelske bosettinger på palestinske områder. Dette er et brudd med IV Geneve-konvensjon og er blitt vedvarende fordømt av det internasjonale samfunn og ikke-statlige organisasjoner;

·     å ha utøvd kontroll over luft, sjø og grenseområder mot Gaza, og satt begrensninger på bevegelser inn og ut av dette territoriet. Denne kontrollen har skapt en akutt humanitær krise som har høstet omfattende kritikk fra humanitære organisasjoner;

·     å ha lansert en diskriminerende nasjonalitetslov i juli 2018. Den fastsetter at jøder er de eneste med rett til selvbestemmelse, den erklærer hebraisk som Israels eneste offisielle språk, den fremmer ensidige krav om at Jerusalem er den "fullstendige og forente hovedstad av Israel," og den løfter fram "utviklingen av jødiske bosettinger som en nasjonal verdi".

Vi som er medlemmer av globale sivile samfunn oppfordrer staten Israel til å:

·     gjøre slutt på okkupasjonen av Palestina;

·     gjenopprette fulle og likeverdige rettigheter og stanse diskrimineringen av palestinske statsborgere i staten Israel og mellom alle innbyggere i landet;

·     respektere retten til at palestinske flyktninger kan vende tilbake.

Videre oppfordrer vi alle land til å:

·     følge sine forpliktelser under internasjonal lov når det gjelder det palestinske folks rettigheter slik disse er fastsatt i Geneve-konvensjonene og å sørge for den nødvendige beskyttelse som er gitt under internasjonal lov mot vold som utøves daglig. 

Styret i Sabeels venner i Norge: Hans Morten Haugen (leder), Kari Lorentzen, Helge Kjøllesdal, Aurora Nome, Gro Wernø


Det åpne brevet ble først trykket i Dagen 14. mai 2019

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere