Per Eriksen

11

Når bedehuset blir moské

Det er et gode for Fredrikstad at Darussalam får et godt lokale.

Publisert: 13. mai 2019

For noen har det vakt sterke ­følelser at ærverdige Seiersten ­Misjonshus, bygget i 1928, nå er kjøpt av Darussalam moskeen i Fredrikstad. ­Dialogforum i Fredrikstad forstår at dette kan oppleves sårt for noen, men ønsker likevel å uttrykke støtte til at ­muslimer i byen nå får et mer tjenelig sted for sin sentrumsforsamling.

Seiersten Misjonshus har vært eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Organisasjonen er med sine 50.000 ­medlemmer Norges største misjons­organisasjon. NLM ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærer til Kina. I dag har ­organisasjonen misjonærer i en ­rekke land over hele verden, dette gjelder også land med hovedsaklig muslimsk b­efolkning.

Organisasjonen har også et stort ­arbeid i Norge. I Fredrikstad vil mange ha kjennskap til Hans Nielsen Hauge videre­gående skole og leirstedet Solbukta, som begge eies av NLM. Foreningsarbeidet knyttet til Seiersten Misjonshus har imidlertid vært vanskelig å opprettholde de ­senere årene. Med lite foreningsaktivitet og ­store ­oppussingsbehov, valgte NLM å legge ­huset ut for salg.

Vi forstår at organisasjonen primært ønsket at andre kristne organisasjoner eller menigheter skulle kjøpe huset, men når det ikke skjedde, ble det lagt ut for åpent salg.

Trangt lokale. 

Fredrikstads ­muslimske innbyggere har lenge hatt svært utilfredsstillende forhold knyttet til sine forsamlingshus. Darussalam (tidligere: Den ­islamske forening i Fredrikstad) har holdt til i et for lite bygg i Gunnar Nilsens gate gjennom flere år. Forsamlingen består av muslimer fra mange ulike land i ­verden. Mange ganger er forsamlingslokalet for lite i forbindelse med fredagsbønnen.

Nå har de fått muligheten til å kjøpe et forsamlingslokale som mer vil samsvare med deres behov. Vi mener det er mange grunner til å glede seg over dette. Dette gjelder ikke bare muslimene i Fredrikstad, men for Fredrikstad som by.

Muslimer – som alle innbyggere i ­Fredrikstad – har en soleklar rett til å samles for å utøve sin religion. Vi lever i et livssynsåpent og pluralistisk samfunn der alle har rett til fri religionsutøvelse.

Motvirker radikalisering

Noen er ­redde for at moskeene fører til radikalisering av unge muslimer. Vi tror det ­motsatte er tilfelle. Vi kan skjønne at unge ­muslimer kan oppleve det vanskelig når kristne ­menigheter i byen disponerer fine forsamlingslokaler, mens de selv har ­slitne og for små lokaler. Det må påpekes at alle frikirker og bedehus i byen er finansiert av medlemmene selv, på samme måten som muslimene selv betaler for sin moské. Men man kan forstå at for mange unge muslimer kan det likevel oppleves som om de får en dårligere behandling. Slikt kan føre til marginalisering og radikalisering.

Men nettopp det å få et forsamlingslokale som holder god standard og som framstår som et gudshus, vil kunne gi unge muslimer større trygghet på sin egen identitet og slik sett være en hjelp i integreringen i det norske samfunnet.

Gode for hele byen

At ­muslimene får gode og hensiktsmessige forsamlings­lokaler vil være et gode for hele ­Fredrikstad. Dialogforum Østfold i ­Fredrikstad, som arbeider for større forståelse ­mellom muslimer og kristne i byen, håper tidligere Seiersten Misjonshus vil møte de ­behovene som Darus­salam har for et tjenelig forsamlingslokale.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1823 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1720 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
11 dager siden / 1693 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1451 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
4 dager siden / 910 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 862 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 843 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere