Tormod Engelsviken

Professor Emeritus, misjonsvitenskap ved Menighetsfakultetet
3

NLM argumenterer ikke godt nok for salget av Seiersten

Det smerter meg at Seiersten Misjonshus, som har betydd så mye for meg selv og for så mange kristne i nesten 90 år, nå skal bli en moské. NLMs argumentasjon viser at høyest mulig pris har vært viktigst.

Publisert: 10. mai 2019

Generalsekretær Øyvind Åsland og regionleder Jan Ernst Halsne i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har i et avisinnlegg (Vl 30.4) forsvart salget av 
Seiersten Misjonshus i Fredrikstad til en muslimsk forening som vil omgjøre misjonshuset til moské. Argumentene for ­salget er etter mitt syn uholdbare.

Handle uavhengig av religion 

Åsland hevder at det er urimelig å si nei til salg til en muslimsk forening, fordi det er nød­vendig for oss kristne å handle med alle uavhengig av religion. Når han sier at NLM ikke bare kan 
selge til «aktører som står for kirkens tro, siden de fleste 
nordmenn ikke deler vår tro 
og vårt verdi­grunnlag», er ­dette selvsagt, og ingen har ment 
eller hevdet noe annet. Dette er ikke et argument for at en må selge et kristent gudshus til 
religiøs bruk av en religion som står for et syn som på vesentlige punkter er i strid med det ­kristne budskapet. Et uuttalt premiss 
for Åslands ­argumentasjon 
synes å være at det ikke finnes 
noen vesentlig forskjell ­mellom en vanlig eiendom og et 
misjonshus, noe jeg mener er uholdbart.

Kan forsvares 

Jeg kritiserte i min ­kronikk ­biskop Sommerfeldts ros av NLM som «raust» fordi de ­solgte til ­muslimene. Men ­biskopen ­skiller mellom bedehus og ­kirker: ­«Dette er et bedehus, ikke en kirke» ­(Dagen 25.04.19) og ­synes salget av et bedehus er greit. På spørsmål om en kirke kunne vært solgt til muslimer, sier han: ­«Dette er en teoretisk problem-
stilling som ikke er aktuell i 
Norge så langt». Under ­denne forutsetning er hans syn i og for seg et logisk standpunkt som kan forsvares. Åsland sier seg imidlertid enig med meg i at NLM i denne saken ikke er «raus». Raushet ville vel 
innebære å gjøre noe utover 
det som kan forventes eller ­kreves, men raust er det ikke i dette tilfellet, siden Åsland 
tilsynelatende ikke synes det er noe problem å selge et ­misjonshus til moské. Han tar i
det hele tatt ikke opp dette ­spørsmålet.


Ikke holdbart argument 

Et ­annet argument som jeg ikke tror er holdbart, er at det ­ville vært «svært uheldig at NLM i ­Norge nektet å selge eiendom ­ute­lukkende på grunn av ­kjøperens religiøse tro». ­Åsland tror dette vil kunne skape vanskelig­heter for NLM inter­nasjonalt. Men det dreier seg 
jo ikke om ­kjøperens ­religiøse tro. Hvis noen vil forstå at 
kristne ikke selger en kirke ­
eller ­annet gudshus til en ­annen religion, er det nettopp ­muslimene. De verdsetter 
nemlig moskeene sine meget høyt, og de kan i prinsippet 
ikke ­avhendes, men må være moské i all tid. I muslimske land finnes det en egen administrasjon som tar vare på og fører tilsyn med ­hellige ­bygninger. ­Muslimene hadde utvilsomt ­respektert – og kanskje også forventet – at de ikke fikk kjøpt Seiersten ­Misjonshus.

Kritisk til Rusets bibelbruk

Etter at jeg skrev min ­kronikk, har også Kjartan Ruset ­engasjert seg (VL 04.05.19) og ­hevder 
at NLM om de vil, kan finne ­dekning i Bibelen for å over­late Seiersten til muslimene. 
Jeg er kritisk til Rusets bibel-
bruk, og det blir galt når han ­bruker ­troen hos ikke-jøder som eksempel på Jesu forhold til ­andre ­religioner. Det var jo ­nettopp deres tro på ­Jesus som Jesus fremhever! ­Heller ikke Paulus' opptreden i Aten ­ifølge Apg 17 er et argument for ­«religionskritikk og ­toleranse» på samme tid. Paulus «ble rystet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder», og han brukte alteret til «en ukjent gud» og greske filosofers utsagn som tilknytningspunkt for kritikk av avgudsdyrkelsen og i for­kynnelsen til omvendelse. Jeg er enig med Ruset i at muslimer og ­kristne står sammen om noen verdier og i noen etiske spørsmål. Men det kan ikke begrunne salget av et kristent gudshus til moské. Her må vi kunne skille mellom etiske verdier og religiøs tilbedelse og forkynnelse.

Høyest mulig pris avgjorde 

På bakgrunn av visse opp­lysninger skrev jeg i Dagen at NLM ­
prøvde å unngå å selge til ­muslimene, men «at en til slutt følte seg ­tvunget til det.» Nå v­iser det seg at dette ikke var tilfelle. Det var faktisk kristne menig­heter som var ­interessert før ­huset ble lagt ut på det åpne markedet. Åsland skriver at ­samtalene med dem dessverre «ikke førte frem til noe konkret», men ikke hvorfor de ikke ­førte frem. Det var også fem bud­givere da misjonshuset ble lagt ut for salg. Det som ­avgjorde salget, var ett hensyn: høyest mulig pris. ­Denne prioriteringen ­førte til at man satte til side sterke ønsker ­lokalt om ikke å selge til ­muslimene. At økonomiske ­hensyn i en slik sak blir helt ­dominerende og for­trenger andre, synes jeg er uheldig.

Nå er Seiersten Misjonshus solgt, og salget kan ikke ­omgjøres, men jeg håper at ­debatten om dette kan føre til at NLM og andre organisasjoner og kirkesamfunn besinner seg 
på hvem de selger sine gudshus til.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2982 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1655 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1467 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1413 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1082 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 657 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere