Dag Brekke

Pensjonist
16

Nominasjon til bispedømmeråd i Møre - Bønnelista forelå ikke

Nominasjonskomiteens liste i Møre ble først ikke godtatt fordi det manglet en ungdomskandidat. Bønnelisten - som ikke hadde levert liste - hadde kanskje ungdomskandidat. "Forhandlinger" med Valgstyret ble gjennomført og nå er saken løst i en klagebehandling. Kirkerådet skal sluttbehandle resultatet 13.mai.

Publisert: 10. mai 2019

I  Vårt Land (9.5) omtales nominasjonsprosessen for leke medlemmer til Møre Bispedømmeråd. «Bønnelista» føler seg forskjellsbehandlet.

Det er riktig som det fremholdes at Nominasjonskomiteens listeforslag hadde en ungdomskandidat for lite på tross av et betydelig arbeid for å fylle prosenttallet. Vi gjorde oppmerksom på det da listen ble innlevert innen fristen. Valgrådet gjorde oss oppmerksom på at Bønnelista hadde forsøkt å stille liste, men ikke levert innen fristen.

Knapp tid

Vi ble anmodet om å høre med representant for denne listen om vi kunne få benytte deres ungdomskandidat. Som Nominasjonskomiteens leder spurte jeg kontaktpersonen for bønnelista om dette. De ville drøfte det internt. Ved neste kontakt med listens representant godtok de dette, men stilte som betingelse at en voksenrepresentant fra deres liste også skulle være med. Det spørsmålet formidlet jeg til Valgrådet som viste til at deres innsigelse mot Nominasjonskomiteens liste bare gjaldt andel representanter under 30 år.

Jeg tok ny kontakt med bønnelistas kontaktperson og ba om navn på den mulige ungdomsrepresentant. Representanten ville kontakte vedkommende ungdom for å klarere at det var greit at han ble identifisert. Det var dessuten spørsmål om valgbarhet knyttet til hvor vedkommende faktisk bodde og kom til å bo. Vi var da kommet til dagen før Valgrådet skulle ha sitt endelige møte.

Altfor komplisert

Tross flere telefoner og SMSer lyktes det ikke å komme i kontakt med aktuelle ungdomskandidat før kl. 15.15 samme dag som Valgrådet hadde startet sitt møte kl. 15.00. Etter en ryddig og grei samtale var vi enige om at tiden var utløpt og 18-åringen ble ønsket lykke til og velkommen som kandidat om fire år. Dersom bønnelista hadde levert det forslaget de hadde med påpekte mangler, kunne denne saken fått et annet utfall.

Nominasjonskomiteen hadde frem til da tatt en rekke nye kontakter for å forsøke å finne en aktuell kandidat. Valgrådet ble informert om det. Dagen etter Valgrådets endelige vedtak fikk vi bekreftende ja fra en som var valgbar. Men tiden var selvsagt også utløpt for denne personen. Imidlertid var det kommet klager som Valgrådet måtte ta stilling til og i den omgangen ble Nominasjonskomiteens liste pålagt å finne en ungdomskandidat til. Da ble den forsinkede kandidaten tatt inn på listen og prosentregnestykket gikk opp.

Min sluttkommentar er at dette valgsystemet er altfor komplisert og altfor dårlig forankret i en sammenhengende kirkelig organisasjon.

Dag Brekke, Leder for Nominasjonskomiteen for leke medlemmer til Møre Bispedømmeråd

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere