Kjell Ingolf Ropstad

68

Norske kirker må ikke forfalle

Kirkerådets kulturutvalg etterlyser bedre vern av norske kirkebygg (VL 06.05). Kirkebygg er kultur, historie og en viktig del av vår identitet. Dessverre er det et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet. Det tar jeg på alvor.

Publisert: 9. mai 2019

Kirkerådets kulturutvalg etterlyser bedre vern av norske kirkebygg (VL 06.05). Kirkebygg er kultur, historie og en viktig del av vår identitet. Dessverre er det et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet. Det tar jeg på alvor.

Rundt i hele Norge har vi ­flotte kirkebygg som representerer vår tusenårige arv som et ­kristent land. Vi har historiske kirkebygg tilbake til middelalderen og vi har stavkirkene som er nasjonale symboler i seg selv. Stavkirkene er satt i stand over en periode gjennom et statlig ­program – og de har også fått god brann­sikring. Det skal også sies – ­mange kirker i Norge er i god stand!

Middelalderkirker i stei

Dessverre er situasjonen noe
annerledes for mange ­middel-
alderkirker i stein. Kirke­lige og antikvariske miljøer har ­påpekt at disse er særlig utsatt og at ­vedlikeholdsetterslepet er stort. Jeg har allerede ­varslet at ­regjeringen vil foreslå 20 ­millioner kroner til istandsetting og sikring av noen av de mest verneverdige kirkene. Med de friske midlene i revidert nasjonalbudsjett ønsker vi å prioritere middelalderkirkene, og brannsikring vil være et av tiltakene.

Juridisk vern

Kirkerådets kulturarvutvalg sier i et innlegg i Vårt Land 6. mai at de ­bevaringsverdige kirkene ikke lenger har et juridisk vern, og de spør hvordan disse skal sikres for fremtiden. For ordens skyld – vi vil fortsatt sikre det ­juridiske vernet for disse kirkene. Det kan først komme på plass etter at Stortinget har vedtatt en ny trossamfunnslov som også omfatter Den norske kirke. Og jeg vil sørge for gode overgangsbestemmelser når den tid kommer.

Jeg vil også arbeide videre med en strategi for at ­fredede og ­verneverdige kirker kan ­sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå. En slik strategi må sees i ­sammenheng med ­finansieringsordningene for Den norske kirke og andre ­tros- og livssynssamfunn, som blant ­annet omhandles i ­forslaget til ny trossamfunnslov, som ­regjeringen planlegger å legge fram til sommeren.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
8 dager siden / 5054 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
19 dager siden / 4758 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 2677 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
24 dager siden / 2320 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
22 dager siden / 1802 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
9 dager siden / 1767 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
3 dager siden / 1529 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
21 dager siden / 1527 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
14 dager siden / 1390 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
13 dager siden / 1309 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere