Martine Tønnessen

Leder, Kristelig Folkepartis Ungdom
15

Verden trenger studielån

Mens norske studenter nyter godt av et gunstig studielån, må kunnskapstørste ­ungdommer i andre land droppe høyere utdannelse på grunn av dårlig råd.

Publisert: 9. mai 2019

Dersom vi skal oppnå bære­kraftsmålene trenger vi gode lærere i skolene, innovative gründere i ­næringslivet og politikere som vedtar gode, kunnskapsbaserte løsninger til ­samfunnets ­utfordringer – over hele ­verden. Derfor er det viktig å satse på høyere ­utdanning globalt. Dessverre er det stor ulikhet i tilgang til høyere ­utdanning globalt, og spesielt de fattige ­delene av ­befolkningene stenges i mange land ute. Dette skyldes blant annet enn ­kronisk under­finansiering samt ­stigende studie­avgifter og utilstrekkelige lån- og ­stipendordninger for studenter.

I Norge har vi med en tverr­politisk enighet om å etablere Låne­kassen, ­lykkes med å sikre alle tilgang til ­høyere utdanning gjennom gode og ­tilstrekkelige lån- og stipend­ordninger. Lånekassen har en unik ­innretting som gir studenter økonomisk mulighet til å studere, men også rom for å betale tilbake etter evne med en konverteringsordning og en ­gunstig tilbake­betalingsmodell ­Dette har hatt en ­uvurderlig effekt på det ­norske ­samfunnet, i alle sektorer. ­Låne­kassen har gitt utallige unge ­muligheter til å 
velge sin fremtid og utnytte sitt ­potensial, uavhengig av sosio­økonomisk bakgrunn.

Økende forskjeller 

Globale t­render viser at kun 1 prosent av fattige på ­verdensbasis fullfører fire år med ­høyere utdanning, til sammenligning med 20 prosent av de rikeste. Globalt øker forskjellene, og høyere u­tdanning risikerer å både reprodusere og forsterke allerede eksisterende ulikheter i samfunnet. Over hele verden protesterer studenter og akademikere mot høye studieavgifter og for retten til ­gratis ­høyere utdanning av god kvalitet.

Vi mener at Norge bør gå i front for å sikre en helhetlig satsning på ­utdanningsløpet, og anerkjenne at ­høyere utdanning er et utviklings­politisk verktøy som kan bidra til å bekjempe ­global ulikhet. Gjennom Kunnskapsbanken i Norad, det norske kunnskaps­overføringsinitiativet innen bistand, er det etablert en ­rekke «for utvikling»-programmer hvor Norge deler av sin ekspertise, kompetanse og suksesshistorier. Vi støtter opp om kravet fra Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond om å opprette et «Lånekassen for utvikling»-program. Programmet vil kunne ­bestå i å tilby råd, ekspertise og opplæring til andre land som identifiserer egne behov og ønsker å utvikle eller ­forbedre lån- og stipendordninger, på samme måte som de eksisterende «for utvikling»-programmene, i samarbeid med ­Lånekassen i Norge.

Stort potensial 

Verden har aldri hatt så mange unge mennesker som i dag som ønsker å ta en høyere utdanning. I de fleste land har det vært en utvikling fra elite- til masseuniversiteter, og med utfordringer med høy arbeids­­-
l­edighet for unge i mange land, er det stort ­potensial i å investere i å utdanne unge mennesker slik at de står bedre rustet til å sikre seg selv et levebrød og bidra som en ressurs i samfunnet, og ikke minst i å finne løsninger lokalt for å bidra til at bærekraftsmålene oppnås. «Lånekassen for utvikling» vil kunne være et steg i riktig retning både for alle disse unge menneskene og samfunnene de er en del av.


Forfattet av: 

Ina Libak, AUF

Sandra Bruflot, Unge Høyre

Ada Arnstad, Senterungdommen

Andreas Sjalg Unneland, Sosialistisk Ungdom

Sondre Hansmark, Unge Venstre

Tobias Drevland Lund, Rød Ungdom

Martine Tønnessen, Kristelig Folkepartis ungdom

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere