Ivar Flaten

2

La ikke hjertet bli grepet av angst

Kong Harald talte til nasjonen på nyttårsaften, slik tradisjonen er. Han treffer ofte en nerve hos sitt folk. Han gjorde det på hagefesten utenfor Slottet på høsten i fjor og han gjorde det igjen da vi satt festpyntet på årets siste dag. Han talte ikke bare til hjertet, men om hjertet. Om det hjertet hver og en av oss ikke kan leve uten.

Publisert: 8. mai 2019

Kong Harald har bitt seg merke i hvordan tonen i det offentlige ordskiftet har endret seg. Han er urolig for at vi snakker til hverandre og om hverandre mer enn med hverandre. Sosiale media har skapt en avstand som gjør at vi litt for ofte bruker ord og vendinger vi neppe ville tatt i bruk ansikt til ansikt. Avstand kan føre til tanker og følelser som leder til frykt og mistillit.

Kongen ba oss om å tenke over hvilke ord vi bruker og ba oss om å være snille og omtenksomme overfor hverandre. Han sa det på denne måten: «Så hvordan bevarer vi hjertet vårt? Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet. Ved å løfte andre frem.»

Samhold

I skrivende stund er det 11 år siden Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) ble stiftet. Vi ønsket å etablere et forum for kontakt og samtale. Vi ville bli kjent med hverandre og slik bidra til et trygt og åpent samfunn.

I årene som har gått har vi opplevd behovet for å søke sammen under dramatiske angrep på vårt mangfoldige fellesskap. Den 23. og 24. juli 2011 mobiliserte DOTL til markering av fellesskap og samhold etter angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Nå har vi mobilisert igjen til forsvar for trosfrihet og mot meningsløs terror mot troende i bønn. Vi gjorde det ved å stå i sympati som «vakter under bønnen» rundt moskeene fredag 22. mars etter terroren i New Zealand og utenfor den katolske menigheten søndag 5. mai etter massakrene på Sri Lanka.

Polarisering

Det er heldigvis en minimal sjanse for at lignende terroranslag skal ramme oss i Drammen. Vi har en sterk bevissthet om religionsfrihet og åpenhet for mangfold. Politi og sikkerhetsmyndigheter har god oversikt over trusselbildet og god kontakt med tros- og livssynsgruppene. Men Statistisk sentralbyrå viser tall som tyder på at litt over halvparten av befolkningen mener at islam er i strid med norske verdier. Vi tror dette viser en usikkerhet og manglende kunnskap om islam og muslimer. Denne usikkerheten er det noen som bruker for alt det er verdt i mobilisering av velgere til en politikk som forsterker motsetning, frykt og mistillit. Vi ser tendensene i USA, i Europa og i vårt eget land.

Når DOTL mobiliserer til omsorg og omtanke for medborgere som praktiserer sin tro og holder gudstjeneste, er det fordi vi ønsker å bevare våre hjerter. Jeg siterer igjen vår konge: «Vi bevarer vårt hjerte også når vi gjenkjenner et medmenneske i en fremmed. For da innser vi at vi deler det mest sentrale: Å være menneske på jorden.»

Vennlige samtaler

Når vi blir kjent med hverandre på tvers av tradisjonelle kulturelle og religiøse grenser, forstår vi mer av hverandre – og ikke minst: Vi forstår oss selv bedre. I møtet med andre blir vi mer bevisst på vårt eget verdigrunnlag og vår egen tradisjon. Vi har godt av å bli sterkere og tryggere i vår egen religiøse og kulturelle arv. Da kan vi møte andres meninger og holdninger med større åpenhet og interesse.

Vi er takknemlige for å leve i et åpent og trygt samfunn der alle kan bidra på like fot. Her blir mangfold oppfattet og anerkjent som en stor ressurs. Vi håper DOTL kan bli en enda sterkere aktør i Drammen og omegn i årene som kommer. Dialog og respektfull og vennlig samtale er det behov for mer enn noen gang.

Ivar Flaten, Kirkelig dialogsenter Drammen (styreleder DOTL)
Mustafa Gezen, Det Tyrkiske Trossamfunn (nestleder DOTL)
Bijan Gharahkhani, leder Buskerud Innvandrerråd

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1919 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1732 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1721 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1023 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 876 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 819 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere