Elisabeth Kjølsrud

3

Når minuttene teller

Ensomhet blant eldre kan koste liv. Minuttene sykepleiere og pårørende bruker med eldre ­mennesker, kan derfor vanskelig måles i verdi. Dessverre gjør vi ofte det.

Publisert: 8. mai 2019

Da en liten kommune på Sørlandet skulle innføre innsatsstyrt finansiering i helsesektoren på begynnelsen av 2000-tallet, kom forespørselen fra en politiker om det ikke kunne være en rubrikk hvor det stod «sosial kontakt». Dette ble raskt forvist av en politikerøkonom som ­hadde regnet på saken. «Tre ­minutter sosial kontakt til alle brukere vil koste tre millioner».

Jeg kom til å tenke på hendelsen nå, i kjølvannet av en ny f­olkehelsemelding, hvor det blant annet tas sikte på å forebygge ensomhet og selvmord i befolkningen. Rådet for sykepleieetikk behandlet for noen år tilbake en sak vi fikk tilsendt hvor det ble spurt om ensomhet er helse­vesenets oppgave. Vi svarte at det er vårt alles ­ansvar, men helsepersonalet som kommer til pasienter og avdekker ­ensomhet, har ansvar til å ­handle – ikke minst fordi ensomhet kan føre til mange andre lidelser, ikke minst depresjon.

Eldrebølgen

Mange eldre føler seg stigmatisert. De bidrar ikke i bokstavelig forstand med verdifull produksjon til velferdsstaten lenger. De er blitt en utgiftspost, og får høre dette hver eneste dag. En kvinne skriver i dagspressen forleden dag: «Så skulle jeg bli omtalt som Eldrebølgen igjen. Eldrebølgen gis skylden for at en del kommunalt ansatte kan miste sin jobb. Eldrebølgen som truer velferdsstaten. Ja, vi lager mange problemer for våre barn og barnebarn. Tenk om vi heller ble omtalt som mor og bestemor.»

Kvinnen setter ord på det ­mange opplever i dag, at en har liten v­erdi for samfunnet; og jeg har lenge undret meg over hva slik påvirkning gjør med oss som samfunn og enkelt­individer. Samtidig med denne trenden, trekker politikere og økonomer betydningen av bære­kraft for å opprettholde velferden. Jeg forstår det er viktig og vet at penge­sekken ikke er grenseløs, og at økonomifokus ikke er uten ­betydning.

Fra tid til annen dukker det opp en debatt om regnskap i ­sammenheng med grupper i vårt samfunn, men disse debattene blir ofte tilbakevist med argumentet om at det er inhumant å snakke om penger. Men regnskap om hva eldre og syke mennesker koster foreligger jo i regnskap og stoppeklokker, minuttene blir telt.

Voksende uro 

Jeg har en ­voksende uro overfor hvordan eldre og syke mennesker daglig blir omtalt. Jeg synes begrepet e­ldrebølge er respektløst (husk tilbake til 1946, da så man med glede på babyboomen!). For en del år tilbake ble det publisert et brev fra en avdød person ­etter hans egen vilje. Det var sterk kost. Her forteller han om redselen for ikke å klare seg ­ettersom hans sykdom sakte men sikkert ­utviklet seg og ikke gav han mer håp. Han valgte selv å ta sitt eget liv, men i brevet «forlangte» han at mennesker uten håp og et tungt sykeleie måtte få aktiv dødshjelp.

Flere med han har disse ­tankene. Mange er engstelige for at omgivelsene skal se kroppens forandringer, de skammer seg og de er redde for at pårørende ikke skal tåle belastningen. Vi mister kontroll, vi blir avhengige og hjelpeløse. Når man samtidig hører og leser i avisene at man er en del av en bølge samfunnet og politikerne til stadighet minner om, og ikke helt vet hvordan de skal løse, kan tankene om å være til bry fort komme.

Livsmestring og håp 

Alle vil dø med verdighet. Som leder i Rådet for sykepleieetikk kjenner jeg også til situasjoner hvor det skjer uverdige hendelser. Det må vi være ærlige på. Det kan være overbehandling, det kan være mangelfull omsorg, og det kan være etiske situasjoner som ikke blir reflektert nok over. Dette må vi som helsepersonale forebygge med å jobbe aktivt hver eneste dag. Jeg skulle ønske vi, samfunnet og media kunne snu tankegangen fra å snakke om en ­eldrebølge vi ikke vet hvordan vi skal håndtere, til å presentere livsmestring og håp i mye sterk­ere grad enn vi gjør i dag. Dette er også en oppfordring til alle sykepleiere der ute, og oss alle sammen. Sosial kontakt koster. Minuttene teller.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2986 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1658 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1447 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1404 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1086 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 660 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere