Oskar Skarsaune

3

Hva er en abort?

Debatten om når fosteret får sitt menneskeverd, tilslører debatten.

Publisert: 7. mai 2019

30. april hadde Ingrid Vik en interessant «Overblikk»-artikkel i Vårt Land med tittelen «På side med livet?». Her gjør hun rede for den historiske utviklingen av synet på når fosteret «besjeles» og dermed kan betraktes som et menneske.

Hun sier at det først var i 1869 at Den katolske kirke vedtok at besjelingen skjer ved unnfangelsen. Uten at det sies uttrykkelig, skapes det et inntrykk av at det først var på dette sene tidspunkt kirken ble motstander av provoserte tidligaborter. Før dette hadde kirken fulgt Aristoteles som mente at fosteret først fikk en menneskelig sjel når det hadde fått form som et menneske.

Gammelt syn

 Kirkefaderen Tertullian skriver omkring år 200 e. Kr. følgende: Vi kristne har overhodet ikke lov å drepe noen, ja, «ikke en gang forsterdannelsen i morslivet har vi lov å avbryte, for det å forhindre en fødsel [ved abort] er et foregripende mord. Det gjør ingen forskjell om man dreper et menneske på vei til fødselen eller etterpå. For også det er et menneske som skal bli et menneske, for i frøet er den modne frukt allerede til stede» (Apologeticum 9,8).

Jeg mener denne uttalelsen er interessant av flere grunner. La meg nevne den som er mest relevant for det jeg drøfter her: Tertullian styrer utenom alle mulige diskusjoner om «når» fosteret kan regnes som et menneske. Han påpeker det opplagte faktum at når som helst i et menneskes utvikling fra befruktet «frø» til naturlig død, vil en bevisst avbrytelse av denne sammenhengende utviklingen bety å avbryte et påbegynt liv.

Avsporing 

For omtrent 20 år siden hadde man en interessant debatt i Sverige. Den ble forårsaket av utkast til lovgivning som beskyttet fostre mot mødrenes bruk av rusmidler. I Sverige som ellers i verden var problemet voksende: Mødre som under svangerskapet ruset seg, fødte barn som ved fødselen reelt sett var rusavhengige. Lovutkastene handlet om tiltak fra samfunnets side som skulle hindre at mødre påførte sine barn denne type skade under graviditeten. I denne debatten var det totalt uinteressant å diskutere «når» fosteret blir et menneske eller får menneskeverd. Sjansen for alvorlig skade er der hele veien.

Jeg mener at hele debatten om «når» menneskeverd eller «sjel» innfinner seg i løpet av graviditeten er en avsporing. Den tilslører sakens basisfaktum: Å avslutte et påbegynt liv er nettopp det – å avslutte et liv. Også når det er et menneskeliv det handler om.


Oskar Skarsaune, pensjonert professor i teologi

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8335 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6292 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3360 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2627 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2156 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1963 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1708 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1706 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1559 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere