Oskar Skarsaune

4

Hva er en abort?

Debatten om når fosteret får sitt menneskeverd, tilslører debatten.

Publisert: 7. mai 2019

30. april hadde Ingrid Vik en interessant «Overblikk»-artikkel i Vårt Land med tittelen «På side med livet?». Her gjør hun rede for den historiske utviklingen av synet på når fosteret «besjeles» og dermed kan betraktes som et menneske.

Hun sier at det først var i 1869 at Den katolske kirke vedtok at besjelingen skjer ved unnfangelsen. Uten at det sies uttrykkelig, skapes det et inntrykk av at det først var på dette sene tidspunkt kirken ble motstander av provoserte tidligaborter. Før dette hadde kirken fulgt Aristoteles som mente at fosteret først fikk en menneskelig sjel når det hadde fått form som et menneske.

Gammelt syn

 Kirkefaderen Tertullian skriver omkring år 200 e. Kr. følgende: Vi kristne har overhodet ikke lov å drepe noen, ja, «ikke en gang forsterdannelsen i morslivet har vi lov å avbryte, for det å forhindre en fødsel [ved abort] er et foregripende mord. Det gjør ingen forskjell om man dreper et menneske på vei til fødselen eller etterpå. For også det er et menneske som skal bli et menneske, for i frøet er den modne frukt allerede til stede» (Apologeticum 9,8).

Jeg mener denne uttalelsen er interessant av flere grunner. La meg nevne den som er mest relevant for det jeg drøfter her: Tertullian styrer utenom alle mulige diskusjoner om «når» fosteret kan regnes som et menneske. Han påpeker det opplagte faktum at når som helst i et menneskes utvikling fra befruktet «frø» til naturlig død, vil en bevisst avbrytelse av denne sammenhengende utviklingen bety å avbryte et påbegynt liv.

Avsporing 

For omtrent 20 år siden hadde man en interessant debatt i Sverige. Den ble forårsaket av utkast til lovgivning som beskyttet fostre mot mødrenes bruk av rusmidler. I Sverige som ellers i verden var problemet voksende: Mødre som under svangerskapet ruset seg, fødte barn som ved fødselen reelt sett var rusavhengige. Lovutkastene handlet om tiltak fra samfunnets side som skulle hindre at mødre påførte sine barn denne type skade under graviditeten. I denne debatten var det totalt uinteressant å diskutere «når» fosteret blir et menneske eller får menneskeverd. Sjansen for alvorlig skade er der hele veien.

Jeg mener at hele debatten om «når» menneskeverd eller «sjel» innfinner seg i løpet av graviditeten er en avsporing. Den tilslører sakens basisfaktum: Å avslutte et påbegynt liv er nettopp det – å avslutte et liv. Også når det er et menneskeliv det handler om.


Oskar Skarsaune, pensjonert professor i teologi

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2325 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1868 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1108 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 900 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 671 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
11 dager siden / 595 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere