Lederartikkel Vårt Land

Fra utskudd til kraft?

Ikke alle opplysninger om Smiths venners grunnlegger er like enkle å forholde seg til.

Publisert: 3. mai 2019  /  4855 visninger.

«Det er ikke vanskelig å forstå at Smiths venner er kommet i opposisjon til forkynnelsen i den lutherske kirke,» skriver professor emeritus Torleiv Austad i boken Kirkesamfunn i Norge som kom ut i fjor. Uttalelsen kommer etter en kort gjennomgang av teologien til trossamfunnet, som i dag heter Brunstad Christian Church (BCC), og oppsummerer greit det historiske forholdet mellom BCC og stort sett hele det øvrige Kirke-Norge.

Men siste ord er ikke sagt. For BCC – som i mange år tilbrakte en isolert tilværelse i norsk kristenflora – har fått en ledelse med evne til å se kritisk på trossamfunnets historiske utvikling. Vi har tidligere fortalt om strenge leveregler som er erstattet av tillit til medlemmenes egne vurderinger. Vi har fortalt om tydelige oppgjør med vold som virkemiddel i oppdragelsen, og et offensivt arbeid med forebygging av seksuelle krenkelser. Nå har man også begynt en intern prosess som handler om teologi.

LES SAKEN: Den nye sannheten om Smiths venner

Hensikten er ikke å oppgi sin egenart eller snu i synet på det som har vært viktig for dem, men å være åpen og ærlig om sin fortid. Ting kan tyde på at sentrale ledere, som nå er gått bort, ikke likte måten grunnleggeren formulerte seg om nåde og tilgivelse på. Avsnitt som plasserer ham nærmere andre kristne er blitt redigert bort, noe som kan ha forsterket isolasjonen mellom BCC og resten av Kirke-Norge.

At BCC nå legger dette åpent fram, viser et trossamfunn som er i ferd med å forholde seg til sin egen historie på en moden og redelig måte. Selv er ledelsen opptatt av å gi nye generasjoner frihet til å gjøre sine egne vurderinger. 

Det krever mot å legge materialet så åpent fram, ikke minst i et trossamfunn der lederne har en svært høy status. For ikke alle opplysningene om grunnlegger Johan Oscar Smith er like enkle å forholde seg til. Blant annet skriver han ting om Jesus som kan oppfattes som problematisk for et trossamfunn som ønsker å definere seg innenfor den felles kristne forståelsen av treenigheten.

Men disse opplysningene kommer ikke i et vakuum, de kommer i en situasjon der ledelsen erkjenner at man må vurdere om formuleringer i fortiden kommuniserer det man egentlig ønsket å si. Hvis denne gjennomgangen fører fram til et BCC som forkynner helliggjørelse på et teologisk grunnlag som Kirke-Norge kan akseptere, kan trossamfunnet gå fra å være et utskudd til å bli en kraft.

Les mer om BCC: 

Brunstad Christian Church vil ut av isolasjonen

Ser positiv utvikling

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8335 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6292 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3360 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2627 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2156 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1963 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1708 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1706 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1559 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere