Øystein Blymke

Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
24

Hvem husker Moder Teresas fredsskapende arbeid?

I en tid da kristendommens plass i politikken, ikke minst i bistands- og flyktning-politikken, kan være et kontroversielt tema, kan det kanskje være nyttig å trekke inn Moder Teresas innsats for bistand og fred, gjennom lindring av nød og fattigdom?

Publisert: 3. mai 2019

Denne modige og omsorgsfulle katolske nonnen fikk Nobelprisen for snart 40 år siden. Kristendommens nestekjærlighetsbudskap var på mange måter drivkraften i hennes fredsskapende arbeid.    

Nobels fredspris er betydningsfull. Den har på ulikt vis påvirket et lands politikere. De vet godt at prisen fort retter søkelyset mot deres egen politikk. Om den gagner, eller om den virker utfordrende på hva de selv står for. 

Norsk bistands- og flykningpolitikk har endret seg mye gjennom 40 år. Endringer som i noen grad også angår spørsmålet om kristendommens verdigrunnlag og tenkesett. Hvilken plass skal det ha, i spørsmålet om bistandens omfang, eller i spørsmålet om den ene eller andre flyktningkvoten er mer rettferdig, eller mer omsorgsfull enn den andre? 

Moder Teresa fikk prisen i en tid da politikk og religion nok fungerte bedre side om side, enn hva den gjør i dag. Det var vel den gang antakelig også noe av årsaken til prisen den gang kunne gis til en katolsk nonne, uten nevneverdig politisk støy. Nobelkomiteen og det politiske Norge skjønte tydeligvis den gang at religionen i høy grad også kunne tjene fredens sak. Nobelkomiteen berømmet med andre ord en type kamp for fred og omsorg, noe forskjellig fra de mange og mer freds-politisk utnevninger som prisutdelingene som senere utdelinger vel kan karakteriseres som.

Nobelkomiteen la med andre ord den gang vekt på det enkle, uegennyttige engasjementet for fred, skapt gjennom hjelp til enkeltmennesker. En hjelp båret oppe av forsakelse og en ekte, kristen nestekjærlighet. En personlig, dypt religiøs forankret kjærlighet, helt fri for politiske budrunder - og en bistand helt uten forankring til BNP.

Moder Teresa var en kvinne med en utstråling og en kraft som fikk store deler av verden til å forstå betydningen av nestekjærligheten. En kjærlighet hun klarte å omsette, mer i handling, mindre med ord.

Hun omsatte sin egenfølte kjærlighet til mennesker som var i dyp nød, til en type handling som rørte, lindret og som også ga energi til andre som valgte å følge i hennes spor. Dette ble gjort, uten at man den gang spurte for mye om kristendommen og kirkens plass i politikken. Og heller ikke for mye om å øke landenes bistandsbudsjetter. Slik sett kan kanskje denne unike nonnen også i dag tjene som et forbilde for det politisk tenkende menneske? 

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
8 dager siden / 5054 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
19 dager siden / 4758 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 2677 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
24 dager siden / 2320 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
22 dager siden / 1802 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
9 dager siden / 1767 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
3 dager siden / 1529 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
21 dager siden / 1527 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
14 dager siden / 1390 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
13 dager siden / 1309 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere