Øystein Blymke

Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
31

Hvem husker Moder Teresas fredsskapende arbeid?

I en tid da kristendommens plass i politikken, ikke minst i bistands- og flyktning-politikken, kan være et kontroversielt tema, kan det kanskje være nyttig å trekke inn Moder Teresas innsats for bistand og fred, gjennom lindring av nød og fattigdom?

Publisert: 3. mai 2019

Denne modige og omsorgsfulle katolske nonnen fikk Nobelprisen for snart 40 år siden. Kristendommens nestekjærlighetsbudskap var på mange måter drivkraften i hennes fredsskapende arbeid.    

Nobels fredspris er betydningsfull. Den har på ulikt vis påvirket et lands politikere. De vet godt at prisen fort retter søkelyset mot deres egen politikk. Om den gagner, eller om den virker utfordrende på hva de selv står for. 

Norsk bistands- og flykningpolitikk har endret seg mye gjennom 40 år. Endringer som i noen grad også angår spørsmålet om kristendommens verdigrunnlag og tenkesett. Hvilken plass skal det ha, i spørsmålet om bistandens omfang, eller i spørsmålet om den ene eller andre flyktningkvoten er mer rettferdig, eller mer omsorgsfull enn den andre? 

Moder Teresa fikk prisen i en tid da politikk og religion nok fungerte bedre side om side, enn hva den gjør i dag. Det var vel den gang antakelig også noe av årsaken til prisen den gang kunne gis til en katolsk nonne, uten nevneverdig politisk støy. Nobelkomiteen og det politiske Norge skjønte tydeligvis den gang at religionen i høy grad også kunne tjene fredens sak. Nobelkomiteen berømmet med andre ord en type kamp for fred og omsorg, noe forskjellig fra de mange og mer freds-politisk utnevninger som prisutdelingene som senere utdelinger vel kan karakteriseres som.

Nobelkomiteen la med andre ord den gang vekt på det enkle, uegennyttige engasjementet for fred, skapt gjennom hjelp til enkeltmennesker. En hjelp båret oppe av forsakelse og en ekte, kristen nestekjærlighet. En personlig, dypt religiøs forankret kjærlighet, helt fri for politiske budrunder - og en bistand helt uten forankring til BNP.

Moder Teresa var en kvinne med en utstråling og en kraft som fikk store deler av verden til å forstå betydningen av nestekjærligheten. En kjærlighet hun klarte å omsette, mer i handling, mindre med ord.

Hun omsatte sin egenfølte kjærlighet til mennesker som var i dyp nød, til en type handling som rørte, lindret og som også ga energi til andre som valgte å følge i hennes spor. Dette ble gjort, uten at man den gang spurte for mye om kristendommen og kirkens plass i politikken. Og heller ikke for mye om å øke landenes bistandsbudsjetter. Slik sett kan kanskje denne unike nonnen også i dag tjene som et forbilde for det politisk tenkende menneske? 

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere