Per Steinar Runde

211

Vårt Lands ansvar for mistillit og terrorfare

Vårt Land har vore positiv til innvandring frå muslimske land i alle år. Difor er dei medansvarlege for auka terrorfare og væpna politi i gatene på 17. mai

Publisert: 1. mai 2019

Alle synest det er tragisk med betongelement langs hovudgatene i europeiske storbyar. Men sjølv ikkje desse klossane kan sikre barnetoget mot terror på 17. mai, nasjonal- og fridomsdagen vår. Nei, sidegatene til Karl Johan må i tillegg stengjast med parkerte bussar, og politiet både i Oslo og andre byar må væpne seg. Også Vårt Land synest dette er leitt.

Men avisa uttrykte 24. april ei sær oppfatning om kvar trugsmålet kjem frå og kven som er mest utsette:

"Men faktisk er muslimer aller mest utsatt for ytterliggående islamistisk terror. I Norge er det imidlertid høyreradikale krefter som står bak den største  andelen av terror og drap. Vi må derfor jobbe aktivt mot den  polariseringen, terroren og hatet de ytterliggående gruppene på begge  sider står for."

Slik stod det i leiarartikkelen, skriven etter terroråtaka på Sri Lanka med hundrevis av offer, dei fleste kristne. Men Vårt Land ser einast for seg ein ny Breivik-kopi, noko som er meir usannsynleg enn ei svart svane. 

At muslimar derimot er mest utsette for islamistisk terror i islamske land, er sjølvsagt. Men Vårt Land har i alle år vore ein pådrivar for liberal innvandring, også frå ikkje-vestlege land. Det har gitt oss fleire hundre tusen muslimar og nødvendigvis også mange radikale mellom dei. Då kan ikkje avisa på leiarplass springe frå ansvaret sitt og i staden leggje skulda på dei som har arbeidd for det motsette. I fleire år har Vårt Land m.a. ført ein kampanje mot HRS, men dekkjer seg bak intervjuobjekt som leverer karakteristikkar som venta: Lars Laird Iversen, Lars Gule og Olav Elgvin; Shoaib Sultan; Geir Jørgen Bekkevold og Abid Raja; Tor Bach og Anine Kierulf, for å nemne nokre.

Vårt Land synest å tru at skepsis til innvandring frå muslimske land kjem av negative kjensler, framfor alt hat. Men faktum er at det byggjer på fornuft og historisk kunnskap. 

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere