Ole Jakob Warlo

9

Befri oss fra 1. mai

Å fremme krav som blåser i skattebetalernes penger, boikotting av Midtøstens eneste demokrati samt innskrenking av eiendomsrettigheter viser hva 1. mai er blitt til. Nemlig en dag hvor sosialistene svartmaler alle som er uenig med dem. Det er på høy tid på tide å avskaffe dagen som helligdagsstatus.

Publisert: 30. apr 2019

1. mai blir ansett som helligdag og kalles gjerne for ”arbeidernes dag”. I hovedstaden går dagen sin vante gang med taler på Youngstorget hvor venstresiden og fagbevegelsen samles. Igjen vil Hans Kristian Gabrielsen og Jonas Gahr Støres stemmer jamre utover Youngstorget for å fortelles oss individer hvor forferdelig denne regjeringens arbeidslivspolitikk er. 

Venstresidens troverdighet som en forsvarer av norsk industri er blottlagt. Samtlige partier med Arbeiderpartiet i spissen vil legge ned Norges største industri og næring, olje- og gassnæringen. 170 000 nordmenn skal miste jobben til fordel for symbolpolitikk. Samtidig demonstrerer fagbevegelsen for å boikotte Israel og forby atomvåpen – på arbeidernes dag. Dette sier litt om at 1. mai sin legitimitet som fridag er borte. ”Sosialistenes dag” bør bli det nye ordet på helligdagen. Dagen blir brukt som en politisk valgkamp for venstresiden. 

Årets paroler

Parolene i årets tog er et kapittel for seg selv. Første parole er ”Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt”.

Parolen beskrives blant annet som at eiendomsskatten motvirker økte forskjeller og at velferdsprofitører ødelegger velferdssektoren. Beskatning av folks eiendom er altså bra, uavhengig av personens inntekt selv om en kommune som Oslo fint klarer seg uten eiendomsskatt. Valgfrihet i velferdssektoren, som kommer forbrukerne til gode sees på med ramaskrik fordi det tilsynelatende svekker arbeidstakernes rettigheter. 

EØS-avtalen som sikrer norsk næringsliv og handel gjennom fri flyt av blant annet varer og tjenester skal skrinlegges. Selve fundamentet i en åpen økonomi som Norge har, er handel. Vi er avhengig av handel med EU for å blant annet sikre arbeidsplasser. Parolen ser på fri flyt av varer, kapital, tjenester og mennesker med forakt. 

Mennesker fra andre land i Europa som vil jobbe til en lavere pris enn nordmenn, skal kastes ut av landet. Norske arbeidere skal vernes for konkurranse og skyhøye prisreguleringer skal tilsynelatende gange nordmenns lommebøker. EUs fjerde jernbanepakke som sikrer konkurranse, effektivisering og innovasjon av jernbanen mener fagbevegelsen at Norge skal trekke seg ut fra. Monopoler er altså ikke et onde, og Vy må vernes for å sikre norsk kontroll av jernbanen

Hat mot marked

Til slutt har vi parolen ”Hele og faste stillinger – 6 timers dag/30 timers uke for alle”. Parolen begrunnes med at den økte eldrebølgen vil føre ti at man må dele på arbeidet fremover, ikke jobbe lengre eller heve pensjonsalderen betraktelig. Vi har en av de korteste arbeidsukene i Europa, men vi skal likevel kunne unne oss enda kortere i fremtiden. En kan lure på om sosialistene har gjort utregninger på hvor mye dette vil koste skattebetalerne og om vi har råd til det i fremtiden når budsjettkutt blir en het potet i kommende budsjettforhandlinger.

Konklusjonen for parolene kan i generaliserende form beskrives slik: Det oser av hat mot en hver form for liberalisering, privatisering og rasjonalisering. Gjengangeren ser ut til at markedet har skylden for alt – ikke skatter, avgifter og reguleringer som er vedtatt av politikerne uten kjennskap til hvordan det frie markedet fungerer. Motkonjunkturpolitikk, proteksjonisme, mer stat og mindre marked skal sikre et bedre arbeidsliv for innbyggerne. 

Vår løsning

FpU har en helt annen løsning på dette. Den beste løsningen for et bedre arbeidsliv er å kunne jobbe når det passer en, sikre folk en sjanse med midlertidige ansettelser og holde staten på armlengdes avstand til arbeidslivet med minst mulig skatter, avgifter og reguleringer. Å gi folk en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet tjener både bedriften og personen. Det er en risiko for arbeidsgiver å ansette nye folk. Midlertidig ansettelser er den beste måten å se om personen klarer å mestre arbeidet sitt. 

Venstresidens krav om faste stillinger tjener verken studenter eller innvandrere som vil prøve seg i arbeidslivet. FpU vil ha et arbeidsliv for alle. Derfor er det bedre at folk har en fot innenfor en to føtter utenfor. Skatter og avgifter hindrer investeringer i utstyr og arbeidsplasser. Derfor tar regjeringen grep med kutt i selskapsskatten, eiendomsskatt på næring og formuesskatten på arbeidene kapital. De borgerliges poltikk virker, når arbeidsledigheten synker og økonomien går oppover. 

Å kunne avskaffe 1 mai – sosialistens dag, som fridag vil være et symbol på at staten gir mer ansvar til enkeltindividet, ikke en fagbevegelse og venstreside som forakter alle som taler dem mitt i mot og som vil bestemme selv over sitt eget arbeidsliv. 

Ole Jakob Warlo 

Formann i Oslo Vest FpU

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1816 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1719 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
10 dager siden / 1689 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1450 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 855 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
3 dager siden / 845 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 843 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere