Raag Rolfsen

8

Dialog gjør misjon mulig

Sofie Braut hevder at kristentroen ville forsvunnet hvis de første kristne gikk i dialog med religiøsiteten i sin samtid. Bibelen forteller oss noe helt annet.

Publisert: 26. apr 2019

Du skal ikke kunne mye teologihistorie for å vite at Braut tar feil. Fra første øyeblikk var kristentroen i dialog med forskjellige religioner. Naturlig nok, så var det varianter av jødedom den først inngikk i samtale med. Så snart evangeliet ble forkynt for ikke-jøder, gikk den i dialog med de religiøse retningene som var representert i den hellenistiske verden.

Areopagos-fortellingen i Apostelgjerningene er det tydeligste eksempelet. Paulus bruker et alter dedikert til den ukjente Gud som utgangspunkt for sin tale. I innledningen står det at han førte samtaler med jøder, andre som dyrket Gud og de han traff på torget. Teksten nevner spesielt «de epikureiske og stoiske filosofene».

Et enda viktigere tegn på det dialogiske i evangeliets essens og i kirkens utbredelse finner vi i Bibelens tekster. Leser vi de fire evangeliene, ser vi at de er blitt til i forskjellige miljøer. Mens Matteus-evangeliet er blitt til i en jødisk kontekst, så bærer det mye senere Johannes-evangeliet preg av å stå i dialog med en hellenistisk samtid. Dette evangeliet har tatt opp i seg både språk og forestillinger fra denne konteksten.


Gammel dialog

Det er slik den kirken vi kjenner er blitt til. I de første århundrene stod kirken i dialog med jødedom, samtidens mysteriereligioner, ny-platonsk filosofi, populære religiøse og filosofiske forestillinger og med alt som rørte seg i samtiden. Den kristne gudstjenesten overtok og omformet en jødisk gudstjenesteform, samtidig som den ble påvirket av elementer fra mysteriereligionene. Kirkebyggene tok den hedenske basilikaen som sin dominerende form.

Kirkefedrene fra Origenes til Augustin formulerte sin teologi i samtidens filosofiske terminologi. Vi kan ikke tenke oss løsningen på de teologiske kontroversene som truet med å splitte kirken uten tilgangen til dette tankegodset, og slik heller ikke formuleringen av de trosbekjennelsene vi stemmer i hver søndag i kirken.


Misjon

Slik var det også da kristen tro ankom vår kyster. Kirkene ble bygget der hovene stod og i hovenes arkitektoniske tradisjon. Jol ble til den kristne jul og all den religiøsitet som knyttet seg til naturens og årets gang fant sin nye plass innenfor en kristen ramme. Bare slik, ved å inngå i dialog med en allerede eksisterende religiøs mening, kunne kristentroen slå rot.

For noen virker denne type historiske opplysninger truende. Man opplever kanskje at noe går tapt når kristentroen nyfortolkes og endres. I virkeligheten hører dette til evangeliets gode nyheter. Inkarnasjonens hemmelighet er at Gud ble et menneske av kjøtt og blod. Jesus ble født inn i en særskilt religiøs og kulturell kontekst. Dette inkarnasjonsmysteriet bevares i kirken, som er Kristi levende kropp.


Dyp tro

Ved å stå i en ærlig dialog med det som gir mennesker religiøs og eksistensiell mening, så forankres troen i dypet av kulturen og personligheten. En tro som ikke forankres slik forblir lånt gods og kan i verste fall skade både kulturer og den personlige utviklingen. Det er en fare i å tro at den troen som er blitt til innenfor min kulturelle kontekst gir umiddelbar mening for et menneske formet i en annen kontekst. Det er en viktig lekse som misjonshistorien har lært oss.

Selv om Braut er redd for å forandres i møtet med den som tror annerledes, så er det faktisk det som har skjedd gjennom hele historien. Og, enda viktigere, det er dette grunnleggende kjennetegnet ved kristen tro som har gjort at forkynnelse og tilslutning til troen på Kristus har vært mulig. Uten å lytte til det som beveger seg på dypet hos den andre blir troen overfladisk og i mange tilfeller skadelig.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere