Lederartikkel Vårt Land

Det står om verdier

Det er nesten umulig å se for seg det norske samfunnet uten Den norske kirkes påvirkning.

Publisert: 25. apr 2019

Om 20 år vil 52 prosent av Norges befolkning være medlemmer av Den norske kirke, ifølge beregninger gjort på oppdrag fra Kirkerådet. «Dette sier noe om hvor sterkt kirken faktisk står blant folk, men tallene gir oss også noen utfordringer», sa Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen i Vårt Land onsdag. Hvis hun hadde sagt noe mindre balansert hadde hun ikke gjort jobben sin.

I realiteten er utviklingen svært dramatisk. Det er et åpent spørsmål hvor lenge Den norske kirke har legitimitet som folkekirke – forankret i grunnloven – hvis folket ikke ønsker å være medlemmer. Og med legitimiteten kan også politikernes ønske om å finansiere kirken forsvinne.

Kirkerådets direktør: Mange har «spådd» en betydelig verre utvikling

Det er i dette perspektivet vi må vurdere folkekirkens status. Det er lenge siden antallet medlemmer i Den norske kirke var en indikasjon på hvor kristent folket er. Når under halvparten av kirkens medlemmer bekjenner troen på en oppstanden Kristus, må medlemstallene vurderes på et litt mer nyansert grunnlag. Antakelig forteller de langt mer om ­statusen til kristne verdier i samfunnet.

Disse verdiene er politikerne med på å opprettholde når de sikrer en fortsatt stabil ­finansiering av Den norske kirke. I en tid med stadig mer ­variert global påvirkning kan det være et viktig verdivalg å sørge for at folkekirken holder stand – og ­aller helst styrker sitt gjennomslag i samfunnet. Det vil ikke bare ansatte og frivillige i Den norske kirke tjene på. Det vil hele samfunnet tjene på.

Derfor er det vanskelig å forstå at Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn – inkludert flere frikirkesamfunn – argumenterer for en modell der Den norske kirke tildeles penger etter medlemstilslutning. En slik modell vil uvegerlig bety at inntektene til folkekirken reduseres kraftig i årene som kommer. Det vil igjen utarme Den norske kirkes arbeid på en måte som bare vil akselerere den negative utviklingen.

Det er nesten umulig å se for seg det norske samfunnet uten Den norske kirkes påvirkning. Det vakuumet som i så fall vil oppstå, vil kunne endre vår kultur og vårt menneskesyn på en måte som ingen kristne med gangsynet i behold vil være glad for. Vi vil oppfordre frikirkene til ikke å se på Den norske kirke som konkurrent, men som medspiller i et stort og viktig oppdrag.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere