Bernt Torvild Oftestad

102

Ingebjørg Nesheim og biskopens læreansvar

Med respekt å melde tror jeg Nesheim har misforstått både Den katolsk kirkes oppfatning av kirkelig læreenhet og biskopens ansvar for å bevare læreenheten.

Publisert: 25. apr 2019

I Vårt Land 24. april bekrefter Ingebjørg Nesheim det som var klart alt i VL 9/4: Hun er tilhenger av «fri abort», så vidt jeg forstår, inntil 12. uke. Hun mener dessuten at jeg har stilt spørsmål om hun kan kalle seg katolsk når hun hevder synspunkter i strid med Kirkens lære. Det spørsmål har jeg ikke reist. Og hun kan gjerne kalle seg katolsk for min del. Det er det jo så mange som gjør, over en milliard mennesker. Men at hennes syn på abort er i strid med Kirkens lære, og således er ikke-katolsk, skulle være innlysende.

Nesheim regner med at biskop Eidsvig ikke vil «finne det bryet verdt» å ta stilling til hennes syn på abort, som altså gir adgang til fosterdrap inntil 12. uke. Men hun vil likevel ta en prat med biskopen. «Det kunne kanskje rense luften.» Hva denne «rensing» skulle bestå i, er uklart. Kanskje håper hun å få støtte for det syn at Den katolske kirke er et slags pluralistisk demokrati, der spørsmålet om fosterets menneskeverd er et «adiaforon». Da vil det være helt i sin orden at noen holder fast på Kirkens lære, mens andre i Kirken forkaster den og går inn for «fri abort».

Med respekt å melde tror jeg Nesheim har misforstått både Den katolsk kirkes oppfatning av kirkelig læreenhet og biskopens ansvar for å bevare læreenheten. Men i den samtalen med biskop Eidsvig, som hun venter på, kan hun ta opp det jeg har hevdet om Kirkens lære om abort og lærenheten. Flere enn undertegnede vil være interessert i svaret.

Bernt T. Oftestad, professor emeritus


8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere