Øystein Blymke

Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
31

Et epistemisk paradoks, eller et epistemisk underskudd?

Filosofen Lene Auestad skriver her i verdidebatt interessant, men krevende om den viljeløse diskriminering, og om epistemisk underskudd.

Publisert: 24. apr 2019

 Med forbehold om at jeg ikke har forstått godt nok alle hennes krevende filosofiske resonnement om subtil diskriminering og former for epistemisk underskudd, våger jeg meg likevel utpå, med et spørsmål: Hvem har rett til å trekke rette, rettferdige og legitime slutninger om hvem som diskrimineres, når, og i hvilke situasjoner?

Auestad beskriver blant annet en situasjon der "noe" (diskriminerende) var kommunisert, men at det var veldig vanskelig å sette fingeren på akkurat hvordan dette var blitt kommunisert. Auestad sier videre, at en slik situasjon er kjennetegnet ved det hun kaller en type epistemisk underskudd.

Så vidt jeg har forstått kan ordet epistemisk i norsk dagligtale oversettes til kunnskap, innsikt eller erkjennelse. med andre ord: Hvis du og den andre part gjennom dialog/samtale mener å besitte den samme kunnskap, innsikt eller erkjennelse, for å kunne forstå hva som kjennetegner, og/eller er et subtilt uttrykk for diskriminering - hva da? Er det da en reell, likeverdig og likevektig konflikt mellom to ulike, godt begrunnede oppfatninger om hva som er å anse for fordomsfull og diskriminerende atferd - subtil eller ikke? Eller er den parts oppfatninger, som av den andre part ses på som å representere majoriteten, og de institusjonaliserte maktstrukturer, den part som på sett og vis alltid vil kunne tillegges skyld for at det kan oppstå en uheldig epistemiske underskudd i dialogen? Jeg avslutter innlegget uten å gi noe svar, men med å gi meg selv det privilegium; kun at spørre.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere