Lederartikkel Vårt Land

Viktig signal om IS-barna

At regjeringen vil hente hjem foreldreløse Is-barn er et gledelig signal. Det som har fremstått som en uforsonlig linje fra Solbergs side, er nå i endring.

Publisert: 23. apr 2019

Tirsdag morgen ble det kjent at regjeringen nå er villig til å starte prosessen med å få hjem foreldreløse barn av IS-krigere. I NRK-programmet Politisk kvarter tirsdag sa statsminister Erna Solberg: «Vi jobber nå med systemer for å få til en mulig hjemhenting av barn, først og fremst dem som er foreldreløse».

Dette er et gledelig signal fra regjeringen. Det som har fremstått som en uforsonlig linje fra Solbergs side, er nå i endring.

Selv om de fortsatt ikke henter hjem barn som har en eller begge foreldrene i live, betyr de nye signalene fra Solberg at Norge anerkjenner at IS-barna med norske foreldre er Norges ansvar. Regjeringen har nå valgt en mer anstendig linje overfor disse barna, og det er et signal i riktig retning.

Det viser at Solberg nå har begynt å lytte til den interne opposisjonen i regjeringen – fra KrF og Venstre. Og at Solberg i økende grad lytter til et flertall i befolkningen. En meningsmåling Ipsos har gjort for Dagbladet viste at seks av ti nordmenn ønsker at regjeringen skal jobbe aktivt for å hente hjem barn.

Ipsos-målingen viste at det er kun blant Frps velgere at flertallet ikke ønsker å hente alle barna av IS-krigere hjem. Et stort mindretall blant Frps velgere er likevel positive. Venstres og KrFs velgere er blant de mest ivrige etter å hente hjem barn av IS-krigere. Henholdsvis 88 og 81 proset mener at Norge bør ha en aktiv rolle for å få barna hjem. Det gjør også et flertall på 56 prosent i Høyre.

Regjeringen Solberg bør nå ta skrittet ut. Selv om mange av barna av IS-krigere har en mor i live, bør hele familien hentes.

Dette betyr ikke at voksne IS-krigere skal slippe sin straff. De som kommer til Norge må behandles likt alle andre nordmenn som har begått straffbare handlinger, som å bidra til terror. Dette må det ordinære norske rettsvesenet håndtere. Det er også mulig at barna dermed må tas hånd om av barnevernet.

Dersom Norge vil opptre anstendig må vi sørge for at hensynet til barna går først. Vi håper regjeringen Solbergs siste utspill er et signal på at regjeringen nå tar dette ansvaret på alvor.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere