Robin Tande

22

Oppstandelsen og troen - det skal ikke være lett.

Publisert: 19. apr 2019

Håvard Nyhus skrev 5. april 2017 et innlegget om dette, der en kommentator skriver noe jeg bare må slutte meg til:

«Man kan akademisere seg selv ut på villspor..

Man kan akademisere seg selv så langt ut på villspor at det blir vanskelig å finne veien tilbake igjen. Men utsikten blir bedre om man kutter det hele inn til beinet:

Om ikke a) Jesu død, b) Jesu oppstandelse, og c) Jesu himmelfart var historiske begivenheter, høyst faktiske, konkrete sådanne med dato og klokkeslett, så er kristendommen strengt tatt allerede død og begravet. Da er den lite annet enn et patetisk selvbedrag, en vrangforestilling og en feiltakelse til skam for oss alle.

Og alt vi driver med som følge av denne, er tuftet på en grunnvoll av løgn.

Det er ingen mellomting, ingen måte å hoppe halvveis over denne kløften på.

En kirke uten korsdød og oppstandelse er mest et sosialt foretak. En bedrift som, foruten å ivareta noen tradisjoner, driver med oppmuntring, trøst, velvære og et knippe administrative gjøremål, men som når som helst kunne blitt erstattet av NAV uten at dette på annet enn kort sikt hadde betydd så mye for noen, egentlig..»,

Det blir også relevant for det Trond Skar Dokka professor TF fulgte opp med 10. april 2017:

«Ubegripelig. Denne underlige sammenveving av villrede og tro henger sammen med at der Gud er på ferde, bryter våre sedvanlige forestillinger om virkeligheten sammen. Han legger noe usett inn i det vi ser, noe uhørt inn i det vi hører, noe urørbart i det vi rører ved.

Påskebudskapet befinner vi oss alle på en merkelig måte på siden av. Det er en innebygget avstand i det. Vi har hverken oversikt eller kontroll. Triumfen ligger utenfor oss, og vi har ikke redskap til fullt ut å gripe den.»

Jeg kan bare her tilføye noen spørsmål. Er det ifølge kristen tro nødvendig å tro på Jesus? I så fall, hva betyr det, hva skal man tro på? De tre trosartiklene – eller? Kan budskapet bli mer forvirrende?

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
21 dager siden / 8247 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
22 dager siden / 6205 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
16 dager siden / 3336 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
11 dager siden / 2584 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 2136 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1879 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
9 dager siden / 1686 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
5 dager siden / 1622 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
5 dager siden / 1506 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere