Roald Øye

Pensjonist
250

I etterkant av det israelske valget.

I et brev skrevet noen dager etter det israelske valget tirsdag den 9. april oppfordret ni jødiske organisasjoner på den globale politiske venstreside president Donald Trump til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu når det gjelder hans valgløfte om å annektere deler av de bibelske landområdene, Judea og Samaria og innlemme dem i Eretz Israel.

Publisert: 19. apr 2019


Det utløste et initiativ fra en koalisjon av 20 pro-Israel organisasjoner som sendte  et felles brev fredag den 12, april til den amerikanske presidenten, der de oppfordret ham til å la Israel selv bestemme over sin suverenitet. 

I brevet henviste de til statsminister Netanyahus valgløfte og foretok en sammenlikning med president Trumps løfter i valgkampen i USA  for snart 3 år siden: “Throughout  your presidency you have done everything possible to keep your own campaign promises», ikke minst ved å holde løftet om å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem,  som  presidenter siden Bill Clinton konsekvent har unnlatt å gjøre. Beslutningen har gledet den lavkirkelige kristne verden, mens kristne organisasjoner som Kirkenes verdensråd og Lutherske verdensforbund, sammen med de 

fleste kirkesamfunn i den vestlige verden, er negative til beslutningen, fordi den utelukker to-statsløsningen som Oslo-avtalene opprinnelig bar bud om.  

Presidentens beslutning er et forbilledlig  eksempel på redelighet. «Det er både uærlig og uredelig å gjøre disse jødiske landområdene til gisler for PAs kompromissløse og  ytterliggående holdning til internasjonal 

folkerett. «Det er opprørende at jøder kan forlange at Israel skal underkaste seg antisemittiske, terrorfinansierte organisasjoners anstrengelser som går ut på å boykotte verdens eneste jødiske stat», stod det i brevet som var underskrevet bl.a. av representanter for «The Endowment for Middle East Truth»,«the Rabbinical Alliance of America,«the Republican Jewish Coalition, the Zionist Organization ofAmerica» og «Turning Point USA».

Det mest smertefulle i det famøse brevet til presidenten var at det var jødiske organisasjoner som stod bak oppfordringen om å ignorere 3300 års jødisk tilknytning til sitt hjemland, Israel. Det ignorerte dessuten den uttrykte politiske folkevilje til et flertall av israelere som i et fritt valg har gitt Benjamin Netanyahu sin helhjertede tilslutning for 5. gang. «Those who support Israel’sself-determination,  especially with regards to its security needs, cannot afford to sit silent.» Derfor har de 20 brevskriverne tatt til motmæle på Bibelens og folkerettens grunn. 

Det er betegnende hvilke stats- og kirkeledere som i etterkant av det israelske valget har lykkønsket statsminister Benjamin Netanyahu med valgseieren, og hvem som ikke har gjort det. President Donald Trump har gjort det, men ikke norske kirkeledere  -  og heller ikke den norske statsminister, etter det som er registrert.

Norske biskoper kan trolig styre sin begeistring for Netanyahus valgløfter, for de har ingen teologiske innvendinger mot at drømmen om to-statsløsningen holdes ved like. 
Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
21 dager siden / 8247 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
22 dager siden / 6205 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
16 dager siden / 3336 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
11 dager siden / 2584 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 2136 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1879 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
9 dager siden / 1686 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
5 dager siden / 1622 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
5 dager siden / 1506 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere