Roald Øye

Pensjonist
311

I etterkant av det israelske valget.

I et brev skrevet noen dager etter det israelske valget tirsdag den 9. april oppfordret ni jødiske organisasjoner på den globale politiske venstreside president Donald Trump til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu når det gjelder hans valgløfte om å annektere deler av de bibelske landområdene, Judea og Samaria og innlemme dem i Eretz Israel.

Publisert: 19. apr 2019


Det utløste et initiativ fra en koalisjon av 20 pro-Israel organisasjoner som sendte  et felles brev fredag den 12, april til den amerikanske presidenten, der de oppfordret ham til å la Israel selv bestemme over sin suverenitet. 

I brevet henviste de til statsminister Netanyahus valgløfte og foretok en sammenlikning med president Trumps løfter i valgkampen i USA  for snart 3 år siden: “Throughout  your presidency you have done everything possible to keep your own campaign promises», ikke minst ved å holde løftet om å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem,  som  presidenter siden Bill Clinton konsekvent har unnlatt å gjøre. Beslutningen har gledet den lavkirkelige kristne verden, mens kristne organisasjoner som Kirkenes verdensråd og Lutherske verdensforbund, sammen med de 

fleste kirkesamfunn i den vestlige verden, er negative til beslutningen, fordi den utelukker to-statsløsningen som Oslo-avtalene opprinnelig bar bud om.  

Presidentens beslutning er et forbilledlig  eksempel på redelighet. «Det er både uærlig og uredelig å gjøre disse jødiske landområdene til gisler for PAs kompromissløse og  ytterliggående holdning til internasjonal 

folkerett. «Det er opprørende at jøder kan forlange at Israel skal underkaste seg antisemittiske, terrorfinansierte organisasjoners anstrengelser som går ut på å boykotte verdens eneste jødiske stat», stod det i brevet som var underskrevet bl.a. av representanter for «The Endowment for Middle East Truth»,«the Rabbinical Alliance of America,«the Republican Jewish Coalition, the Zionist Organization ofAmerica» og «Turning Point USA».

Det mest smertefulle i det famøse brevet til presidenten var at det var jødiske organisasjoner som stod bak oppfordringen om å ignorere 3300 års jødisk tilknytning til sitt hjemland, Israel. Det ignorerte dessuten den uttrykte politiske folkevilje til et flertall av israelere som i et fritt valg har gitt Benjamin Netanyahu sin helhjertede tilslutning for 5. gang. «Those who support Israel’sself-determination,  especially with regards to its security needs, cannot afford to sit silent.» Derfor har de 20 brevskriverne tatt til motmæle på Bibelens og folkerettens grunn. 

Det er betegnende hvilke stats- og kirkeledere som i etterkant av det israelske valget har lykkønsket statsminister Benjamin Netanyahu med valgseieren, og hvem som ikke har gjort det. President Donald Trump har gjort det, men ikke norske kirkeledere  -  og heller ikke den norske statsminister, etter det som er registrert.

Norske biskoper kan trolig styre sin begeistring for Netanyahus valgløfter, for de har ingen teologiske innvendinger mot at drømmen om to-statsløsningen holdes ved like. 
Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1823 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1720 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
11 dager siden / 1693 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1451 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
4 dager siden / 910 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 862 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 843 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere