Johannes Taranger

7

Dåpsspørsmålet - igjen

Småbarnsdåp er etter det jeg kan forstå en etterlevning fra katolisismen.

Publisert: 13. apr 2019

Ja, dette er jo en stadig tilbakevendende debatt. Forskjellige dåpssyn. Jeg vokste selv opp med Luthersk bakgrunn, men ble frelst først i 20 årene. Etter å ha kommet i kontakt med pinsevenner (som jeg tidligere var skeptiske til), så ble jeg overbevist om at det baptistiske dåpssynet er det som er Bibel basert, og gikk så i dåpens grav like etterpå.

Om man leser gjennom NT ser en tydelig at undervisning av evangeliet, som fører til at en kommer til tro, alltid kommer foran dåpen, som da er en lydighetshandling og som tegn på at en har tatt imot frelse i Jesus, og vil gå i "dåpens grav" og stå opp igjen som en "ny" skapning. Dette bør da foretaes ved første anledning etter en har tatt imot frelsen 

Småbarnsdåp er etter det jeg kan forstå, en etterlevning fra Katolisismen, som dessverre ikke Luther tok et oppgjør med, selv om han hevdet å forsvare "sola scriptura". I og med at tro alltid kommer foran dåp, betyr det at spedbarn ikke kan tro, og at heller ingen andre kan tro på barnets vegne, heller.En dåpshandling er noe man selv avgjør, og er ikke en Guds handling. Han har allerede handlet lenge før dåpen, allerede ved unnfangelsen som det står om i Salmenes Bok. Barnedåp er ofte blitt en "tradisjon" der ikke troende foreldre/faddere "lover" at de skal oppdra barnet i den kristne tro, og ofte straks glemmer det når de går ut kirkedøren. For barnet har jo da dette ikke noen innvirkning, da det allerede ifølge Skriften er innskrevet i Boken fra unnfangelsen, og er da Guds barn helt til de selv kan ta en avgjørelse , på eget grunnlag. 

Dessverre blir mange strøket ut av livets bok når de velger å ikke tro på frelsen i Jesus, , når de da kommer til et tidspunkt der de selv kan velge. Barn kan selvsagt bli døpt, bare de har fått troen først.

Vi ser også tydeligvis i Misjonsbefalingen i Markus 16, 15-16 " Han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt". Her ser vi rekkefølgen, meget tydelig og burde ikke kunne misforståes : Tro først og så dåp. Vi ser også samme mønster framover i NT: Forkynnelse, mottakelse, omvendelse, dåp

For meg er det da uforståelig at DNK fremdeles holder fast ved ar det er frelse i dåpen, som i sin tur fører til frykt for at udøpte barn kan gå fortapt, og fører praksisen "nød dåp". Heldigvis sier ikke Skriften det. Det er ikke frelse i dåpen, men man blir frelst kun av nåde , ved troen på Jesus og hans frelsesverk. Det er grunnlaget

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2898 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
30 dager siden / 2087 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1107 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 617 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 575 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 557 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere