Farhan Shah

41

Kunsten å tåle

Med en viss anstrengelse er det mulig å forstå reaksjonene fra konservative muslimer på den nye Telia-reklamen. Men disse reaksjonene inngir ingen respekt.

Publisert: 12. apr 2019

Skrevet sammen med Shahram Shaygani, psykoanalytiker


Den nye reklamefilmen til Telia har generert stor debatt. Siktemålet med reklamen var å skape engasjement og oppmerksomhet. Og det har Telia som en profesjonell samfunnsaktør klart å skape.

Særlig visualiseringen av to hijab-kledde kvinner, den ene som ifører seg hodeplagget, og den andre som tar plagget av seg, har vakt reaksjoner fra konservative muslimer. Kvinnen som tar på seg hodeplagget, virker, ut fra den kritiske tolkningen, å være av det dystre slaget, og symboliserer således tvang.

Mens kvinnen som tar plagget av seg trekker på smilet og symboliserer glede og frihet. Her trekkes den konklusjonen at Telia med overlegg fremstiller hijab-plagget i et rent negativt lys.


Personlig valgfrihet

Etter vårt syn bør ikke samtalen henfalle til pedanteri og flisespikkeri, men heller løfte frem hovedbudskapet i reklamefilmen: menneskets autonomi og med dets valgfrihet og trygghet til å realisere sine evner og anlegg i et verdig spor. Telia-reklamen handler om å slå et slag for menneskelig frihet og den mangfoldighet av valgalternativer som bør ligge til grunn for menneskelig frihet; det å kunne leve ett liv snarere enn et annet; å realisere sine egne livsprosjekter såfremt disse ikke krenker andres basale rettigheter. Det er denne frihetens pluralisme som Telia-reklamen går i bresjen for.

Fra et psykologisk og religiøst perspektiv, med en viss anstrengelse, er reaksjonene fra konservative muslimer på den nye Telia-reklamen forståelig. Dog gir ikke denne forståelsen grunnlag for spesiell respekt. Snarere tvert imot. Disse reaksjonene viser at et segment av muslimer i Norge blir så krenket av en kunstnerisk bruk av ytringsfriheten at de simpelthen mister refleksjonsevnen. Det å fremsette trusler mot Telias hovedkontor i Oslo kan dessuten utnyttes av høyrepopulistiske krefter.


Essensialisering

Vi mener at en samordnet tverrpolitisk og tverreligiøs innsats mot negativ annengjøring og essensialisering av muslimer, er av vesentlig verdi for å avdempe ytterligere forsterkning av motsetningsfølelser mellom majoritet og minoritet i et stadig mer pluralistisk samfunn.

Muslimer er ikke tjent med å tillate en utvikling med ramaskrik og indignasjon hver gang noe går dem imot, og må bidra til å motarbeide denne utviklingen. Dels fordi den vil bekrefte høyrepopulistiske konstruksjoner rundt muslimenes rolle og posisjon i det norske samfunnet. Og dels fordi den er diskriminerende og behandler muslimer implisitt som en kategori som ikke er i stand til å tenke kritisk og tåle kritikk.

Istedenfor å dømme muslimer som myndige og ansvarlige aktører i et demokratisk samfunn, har vi en tendens til å erklære disse som svake og hjelpetrengende, med behov for særegent vern. På denne måten stakkarsliggjøres muslimer.


Blir internalisert

Når slike holdninger og tankemønstre blir internalisert hos minoritetsgrupper det angår, skapes det psykologiske effekter, kanskje av naiv godvilje, som bidrar til at den gruppen det angår, oppfatter seg selv som offer for eksterne faktorer og ikke som aktører i eget liv.

Samtidig bør vi kreve at også andre opptrer som myndige individer gjennom å vektlegge gjensidighet, personlig autonomi intimt med normativt ansvar, og allmenn solidaritet, som er sentrale forutsetninger for et bærekraftig liberalt demokratisk samfunn.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere