Gunnar Gjevre

Adjunkt
7

Vekke og nære det åndelige livet i menighetene?

Et innlegg vedrørende sjamanisme-besøket i St.Petri kirke, Stavangerav Gunnar Gjevre, adjunkt, og medlem av Hamar bispedømmeråd

Publisert: 11. apr 2019

Jeg undrer meg over at det er gitt tillatelse til at en sjaman skal kunne komme inn i et kirkerom og fortelle om (praktisere?) sin religion. Ansvarlige geistlige, med Stavanger biskop i spissen, går god for besøket, under dekke av at dette er et dialogmøte. Jeg vil påstå det motsatte, dette er et knefall for hedenskap og paganisme. Vi vet hva Bibelen forteller oss, at tilværelsen er en strid, en krig mellom det gode og det onde, mellom Gud og Satan. I en krig slåss man. Målet er å vinne over en fiende. Man bedriver ikke appeasement.

Jeg kommer i tanker om bønnen i Fadervår: «La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.» Poenget er nettopp det: man forsøker å unngå alt hva som kan tenkes å lede oss bort fra det nære og intime fellesskapet med Gud Herren. Man vet at fristelsene er mange; man ber derfor om Herrens hjelp til å unngå det som frister. Da skal man ikke oppsøke det. At presten, som skal lede dialogmøtet, er sterk nok til å «stå imot», og eventuelt «vet på hvem hun tror», får så være. Verre er det at dette kan føre til at andre mennesker føres til fall og at de ledes bort fra Gud.

Jeg kan forstå behovet for å gjøre kirken tidsaktuell, og at en da gjør hva man kan for å oppnå dette. Men konsekvensen blir at en utvanner, utydeliggjør og fortier Guds eget evangelium. Man risikerer å bli sett på som et fellesskap som ikke tar sitt eget oppdrag på alvor: Å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, idet vi døper dem i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt hva han, kirkens Herre, han med all makt i himmel og på jord, har befalt oss å gjøre. (min utheving). Ikke mye dialog her.

Dialog er ikke løsningen, aller minst i kirkerommet. Vi skal gå med Kristi egen autoritet, slik vi har fått ordren om å gjøre. Dette høres hovmodig og hardt ut. Men vi har en kamp mot makter og myndigheter i himmelrommet, ikke mot mennesker. Mennesker som ikke eier Jesus som sin frelser, er fanger. I en krig skal fangene frigjøres. Menneskene skal vi sette fri, i Jesu navn.

«Hva samfunn har lys med mørke? Hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Hva samfunn har en troende med en vantro? Hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel. Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, rør ikke noe urent. Da vil jeg ta imot dere.»

Jeg har nylig lest et intervju med den afrikanske kardinalen Robert Sarah s

Jeg har nylig lest et intervju med den afrikanske kardinalen Robert Sarah som har skrevet boka «The Day is Far Spent»som kommer ut på engelsk i løpet av 2019. I intervjuet snakker han om en gift som alle lider av: en virulent ateisme. «Den gjennomsyrer alt, selv vår kirkelige diskurs. Den består i å tillate radikalt hedenske og verdslige liv og tenkemåter å eksistere side om side med (kristen) tro. Og vi er ganske fornøyd med dette unaturlige samlivet! Dette viser at vår tro har blitt fortynnet og inkonsekvent! Den første reformen vi trenger må skje i våre hjerter. Vi må ikke lenger gå på kompromiss med løgner. Troen er både skatten vi må forsvare og kraften som tillater oss å forsvare den.» (min oversettelse)

Dette «dialogmøtet» i St.Petri er en klar demonstrasjon av denne tidsånden. Det står derfor i direkte motsetning til paragraf 9 i Kirkeloven, at menighetsrådet skal ha «sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt».

Min konklusjon er at dette møtet i St.Petri bør avlyses. Prest og menighet bør bekjenne sin synd innfor Herren Gud. Det bør vi alle gjøre. Det er på høy tid.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere