Steinar Steinkopf Sund

5

Biskop på villspor

Kirken er et hus som er viglset til forkynnelsen av Guds ord og utdelingen av sakramentene. I det ligger det noen føringer for hva et gudshus kan brukes til. I St.Petri kirke har grensen blitt overskredet med god margin.

Publisert: 11. apr 2019

Arrangementer i kirken skal ikke være av en slik karakter at de står i motsetning til det som kirken primær skal brukes til. Når kirkedørene åpnes for spirister og åndemanere uten at verken prest, prost eller biskop ser noen problemer med det, så forteller det mer enn noe annet hvordan kirkens primæroppgave har blitt skjøvet i bakgrunnen. Biskoppen skal ha hovedfokus på og stimulere den kirkelige tjeneste med rikelig forkynnelse av Guds ord og se til at det forkynnes rett. Det å tillate sjamaner å opptre i kirken er akkurat det motsatte av det biskoppene skulle og burde gjøre. Man kunne like gjerne akseptere djeveldyrkelse i kirken. Sjamanisme og åndemaneri representerer åndskrefter som står imot evangeliet og Guds ord. Åndemaneri er ikke noe kristne skal drive med, det finnes det rikelig med dokumentasjon på i Bibelen. 

Som kirke befinner vi oss i en mektig åndskamp og den skal vi ikke undervurdere: "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet." (Efes 6,12) I 1. Kor 10 advarer Paulus korinterne mot å ta del i avgudsofringer, for selv om det bare finnes en gud, så står det demoniske makter bak hedenskapet og deres ofringer. Som kristne skal vi være forsiktige, så vi ikke blander kortene. 

Det må være tydelige grenser for hva kirker kan brukes til og hva de ikke kan brukes til. Konserter der man framfører musikk som rett og slett er musikk og verken representerer den ene eller den andre siden i åndskampen er selvsagt ikke noe problem, men representanter for New Age-religiøsitet og shamanisme er ikke nøytrale i forhold til den kristne tro. "Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer", sier Jesus i Matt 12,30.

Her har både biskop, prost og prest vist utrolig svak dømmekraft. Kanskje er det symptomatisk for den tid vi lever i og den situasjon den norske kirke befinner seg i. Åndskampen er man ikke spesielt opptatt av, like lite som man er opptatt av å forkynne synd, omvendelse og fortapelsens mulighet. Alle blir jo frelst uansett, er det mange som mener. Dermed blir det å vinne sjeler av underordnet betydning. Det er en trist utvikling vi ser i Den norske kirke.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere