Margaret Mørk

2

Hilsen fra Møre: Ikke god idé å legge ned Åpen folkekirke!

Olav Brennseter hevder i Vårt Land 10. april at Gard Realf Sandaker-Nielsen bekrefter Alf Gjøsunds råd om å legge ned Åpen Folkekirke ved at han konstruerer konflikter i kirken for å rettferdiggjøre Åpen Folkekirkes eksistens. Han avslutter med å si at «det greieste hadde vært om Åpen Folkekirke la ned».

Publisert: 11. apr 2019

Jeg kunne ikke vært mer uenig. Han begrunner nedleggelsen bl.a. med at det stadig dukker opp nye allianser i enkeltsaker i kirken. Ja, heldigvis gjør det det! Vi hører alle til i den samme kirken, det ville vært merkelig om det ikke skulle være saker der det er enighet på tvers av teologisk eller kirkepolitisk grunnholdning. Men dette ser ut til å ha blitt et lite mantra blant dem som mener at Åpen folkekirke ikke har livets rett: Alle søker konsensus, vi er egentlig enige om det meste. Og dette er vi jo gode på i en kirke som har tradisjon for å sky åpne konflikter: Å slå fast at vi er ett, vi vil det samme, vi elsker hverandre. Det kan virke som om noen frykter at om vi er uenige, vakler grunnvollen vi står på. Det gjør den ikke. Jeg vil hevde at vi står stødigere på grunnvollen om vi tar fram i lyset de uenighetene som er der og lærer å godta og til og med elske hverandre på tross av dem. Ikke ved å konstruere en konsensus som vi innerst inne vet ikke er der.

Brennseter sier at han «har til gode å bli kjent med en eneste kirkepolitiker som mener at menneskeverd avhenger av samlivsform». Det har jeg også. Likevel er det slik at noen, ikke på bakgrunn av hva de tenker om seg selv eller sier, men på grunn av sine holdninger og handlinger og kanskje uten å være klar over det, er med på å skape skillelinjer i kirken. Og gjør at noen mennesker opplever seg mindre verdt.

For om du elsker og lever sammen med en person av samme kjønn, finnes det fortsatt bispedømmer der du ikke vil få jobb i kirken. Og et flertall i flere bispedømmeråd har vedtatt at samlivsform skal kunne etterspørres og vektlegges ved tilsettinger. Hva vil de bruke denne informasjonen til om ikke til å bruke den til å skille mellom kandidater på den bakgrunnen? Vil du da oppleve at kompetansen din blir anerkjent og at du blir behandlet skikkelig av arbeidsgiver «uansett hvem du lever sammen med».-Nei. Det samme gjelder når noen opplever at kjærligheten deres ikke blir anerkjent og blir fortalt at det beste vil være å leve aleine.

Når det gjelder velgernes mulighet til å velge mellom flere lister, mener Brennseter at dette ikke vil gjøre kirkepolitikken bedre ettersom den da blir redusert til en endimensjonal skala fra Åpen Folkekirke til Bønnelista. Åpen Folkekirke mener tvert i mot at et demokrati er avhengig av valgmuligheter. Åpen folkekirke har bidratt til å synliggjøre forskjellene og gjøre det enklere for velgerne å finne ut hva kandidatene mener.

Dette er blant sakene som har stått på Åpen folkekirkes agenda i denne valgperioden. Åpen folkekirke har måttet kjempe for sitt syn på flere nivåer i kirken. Vi har fått gjennomslag for mye, men noen saker må fortsatt kjempes for. Åpen folkekirke består ikke av kranglefanter som har «konstruert konflikter» for å skape polarisering og splittelse i kirken. Det tror jeg Brennseter også vet.

Åpen Folkekirke ble født i smerte over at ikke alle kirkens medlemmer hadde samme rettigheter og tilgang til alle ordninger og stillinger i kirken. Den lever videre fordi det fortsatt er slik mange steder. Samtidig er det viktig å si at Åpen folkekirke lever videre fordi den ikke ble opprettet på grunn av én sak. Det handler om en grunnholdning og om valg av retning for kirken. Derfor vil det, om vi ikke stikker hodet i sanden og erklærer konsensus, komme nye saker der vi ikke er enige om veivalg. Og da vil Åpen folkekirke fortsatt stå opp for en kirke der alle behandles likt, uavhengig av hvem de er, hvor mye de tror eller hvem de lever sammen med. Ikke i ord, men i handling.1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere