Spaltist Hilde Frafjord Johnson

Tidligere spesialutsending for FN

Unnfallenhet er ikke en dyd

Unnfallenhet er ikke en dyd. Heller ikke overfor IS-barn. Fiendens barn har samme rettigheter som våre barn.

Publisert: 8. apr 2019  /  1594 visninger.

Danmark har besluttet at IS-barn skal fratas sitt statsborgerskap, inspirert av Dansk Folkeparti. Selv om dette i første rekke gjelder barn med dobbelt statsborgerskap, er IS-familier ikke velkomne i mange land. Barna risikerer å havne i en juridisk limbo, uten rettigheter; i verste fall som statsløse.


Dypt urovekkende

Danmarks beslutning føyer seg inn i rekken av svært tøffe innvandringspolitiske tiltak. Men å gå så langt som til å frata barn sitt statsborgerskap, og slik innføre straff mot barn for foreldrenes udåder, er dypt urovekkende. Barn velger ikke sine foreldre, like lite som de velger sin barndom. De er prisgitt sine omgivelser. Barn skal ikke straffes for ting de ikke selv har gjort.

Norge er heller ikke helt uskyldig i feilgrep når det gjelder statsborgerskap. Der foreldre og besteforeldre hadde gjort en feil eller oppgitt misvisende opplysninger ved ankomst til landet, ble deres barn og barnebarn straffet og fratatt sitt norske statsborgerskap. Etter protester og bråk blant annet på Stortinget tok denne praksisen slutt (selv om ikke alle har fått sin sak revurdert). Derfor er det bra at regjeringen har bedyret at den ikke vil gjøre det samme som Danmark; IS-barna skal ikke fratas sitt norske statsborgerskap.


Lærdom av historien

Her bør vi også ta lærdom av historien. Da kvekeren Eglantyne Jebb og søsteren Dorothy Buxton var vitne til lidelsene blant barn under den første verdenskrig, satte de i gang en stor aksjon. Under mottoet «fiendens barn er våre barn», lanserte de en kampanje for å redde barna, gjennom innsamlinger for nødhjelp med mat og medisiner.

Dette ble startskuddet for Redd Barna globalt, en organisasjon som siden har hjulpet barn som lider. Eglantyne Jebb var klar på en ting: Barna hadde ikke skyld verken i krigen eller hvilke beslutninger deres lands regjeringer hadde gjort. I desember 1919 annonserte pave Benedict XV sin støtte til Redd Barna og erklærte 28. desember som «De uskyldiges dag» for å samle inn penger til de nødlidende barna.


Tyskerbarna

Et annet historisk eksempel finner vi i tyskerbarna i Norge, barn som ble behandlet omtrent like dårlig som mødrene. Flere tusen kvinner som ble kalt «tyskertøser» ble internert, fratatt statsborgerskap og sendt ut av landet. Uten lov og dom. Norske myndigheter behandlet dem på en uverdig måte. Det var heller ikke barnas feil at de ble født av tysk far og norsk mor.

Så sent som i 1947 ventet 228 kvinner og 185 krigsbarn i en leir i Skien på å bli deportert til Tyskland. I oktober i fjor ba statsminister Erna Solberg tyskerjentene om unnskyldning for måten de ble behandlet på under og etter krigen. Rettsstaten sviktet dem og barna deres. Unnskyldningen kom langt på overtid.


Barn av vår tid

Nå står vi overfor en ny utfordring. Den gjelder barn av vår tid. Minst 2.500 utenlandske IS-barn fra omkring 30 land bor i tre leire helt nordøst i Syria. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er rundt 30 personer med tilknytning til Norge fortsatt med i IS. Rundt 40 IS-barn har mor eller far som bodde i Norge før de dro. Dette er våre barn, på samme måte som barna under 1. og 2. verdenskrig var det. Som Barnekonvensjonen gjør klart: Barns rettigheter er klare og de gjelder hver enkelt av dem, uansett foreldre, uansett familiebakgrunn.

Det er vårt ansvar og vår plikt å sørge for at disse barnas rettigheter blir ivaretatt. Derfor bør regjeringen nå ta et aktivt initiativ overfor EU for en felles operasjon som kan gi alle IS-barn de rettighetene de har krav på. Vi trenger en felles europeisk løsning, og vi trenger den raskt. Slik kan vi også unngå at framtidige norske statsministre vil måtte be om unnskyldning for vår unnfallenhet da det gjaldt, i 2019. Først da vil vi trygt kunne se oss selv i speilet.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1919 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1732 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1721 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1023 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 876 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 819 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere