Arne-Ivar Kjerland

1

Ei gate etter Marta Steinsvik

At Marta Steinsvik provoserte mange, kan ikkje diskvalifisere ho til å få ei gate i Mandal kalla opp etter seg.

Publisert: 7. apr 2019

 Grunngjevinga for dette er at ho hadde antisemittiske haldningar. Ja, det hadde ho, som så mange i den tida ho levde. Men ho hadde sterke synspunkt i mange saker. Ho var ei stridskvinne, uredd både i skrift og tale. Om ein ser nærare på livet og arbeidet til Marta Steinsvik, så vil ein sjå at ho fekk gjort meir enn dei fleste. Redaktøren, forfattaren, foredragshaldaren, omsetjaren og fembarnsmora var ei viktig stemme i si tid. Ho kjempa mot urettferd på så mange felt. Teologen og antroposofen hadde også ei tydeleg stemme i kampen for kvinnelege prestar. Ho var ein uredd systemkritikar, særs utfordra ho den rådande mannskulturen på viktige fagområde innan helse, skule og rettsvesen. Om nokon har mykje å takke Marta Steinsvik for, så er det nettopp dagens kvinnelege teologar.

Gyrid Gunnes går ikkje berre inn for å hindre at Mandal kallar opp ei gate etter Marta Steinsvik, nei feministteologen Gunnes vil også at Oslo kommune skal skifte namnet på «Marta Steinsvik vei» i Oslo. Det ville verte mange namnebyte på vegar her i landet, om alle jødekritiske menn gjennom tidene skulle diskvalifiserast til å gje namn til gater og vegar. Er ikkje dette noko å sjå nærare på for forskaren og feministen Gunnes? At Marta Steinsvik provoserte mange, kan ikkje diskvalifisere ho til å få ei gate i Mandal kalla opp etter seg.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere