Lederartikkel Vårt Land

Opportunistisk om abort

Dersom resultatet blir liberalisering, vil de etiske dilemmaene bli enda mer uhåndterlige i framtiden.

Publisert: 5. apr 2019  /  663 visninger.

«Abortloven er et finstemt kompromiss som Erna Solberg opphevet da hun sa at man kunne forhandle om abortloven». Det sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkhol til Vårt Land under partiets landsmøte, som fortsatt pågår. Selv har hun landet på at hun vil øke grensen for fri abort fram til uke 18 i svangerskapet, slik også AUF har foreslått.

Kjerkhols premiss er historisk feil. Abortloven var intet kompromiss mellom dem som ønsket fri abort fram til uke 12 og dem som ønsket en enda mer liberal abortlov. Tvert imot var den et kompromiss mellom dem som ønsket fri abort og dem som ikke ønsket dette. Årsaken var de etiske dilemmaene den nye loven innebar.

LES OGSÅ: Mener Erna og KrF startet «krigen» om abortloven

Sporet etter kompromisset finner vi særlig i de to første paragrafene. Abortloven fastslår blant annet at samfunnet skal «sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, for derved å skape en ansvarsbevisst holdning til disse spørsmål slik at antallet svangerskapsavbrudd blir lavest mulig».

Kjerkhol har likevel rett i at enigheten om abortloven er skjør. På den ene siden har holdningen til abort utvilsomt blitt mer liberal i deler av samfunnet. På den annen side har et KrF i vippeposisjon brukt muligheten til å stramme inn på en praksis som har utviklet seg de seneste årene, nemlig såkalt fosterreduksjon.

KrFs Olaug Bollestad: Jeg vil ha det klinkende klart at det ikke er KrF som skal ha skylden

Innstrammingen er først og fremst en presisering som skyldes den medisinske utviklingen. Slike diskusjoner må vi være åpne for å ta, også i framtiden. Mulighetene til å redde livet til fostre tidlig i svangerskapet blir stadig bedre. Samtidig øker også muligheten til å avdekke egenskaper og skader på fostre tidlig i svangerskapet. Dette krever en grundig samtale om livet og menneskeverdet.

Det faktum at innstrammingen ikke skjedde innenfor rammen av en slik etisk samtale, men i stedet ble en del av spillet om regjeringsmakt, åpner nå for opportunisme fra krefter som ønsker å liberalisere loven. Vi skal være klar over at dersom resultatet blir liberalisering, vil de etiske dilemmaene ved abortspørsmålet bli enda mer uhåndterlige i framtiden – og samtalen om abort enda vanskeligere å ta.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere