Gard Realf Sandaker-Nielsen

31

Åpen Folkekirke er viktigere enn noen gang

Vi vil ikke følge rådet til Alf Gjøsund om å legge ned. Åpen folkekirke satser for fullt fram mot høstens kirkevalg.

Publisert: 5. apr 2019

Alf Gjøsund påstår i Vårt Land 1. april at Åpen folkekirke (ÅF) eksisterer på grunn av en konflikt. Det er feil. ÅF har verken skapt uenighet eller fløyer. Disse skillelinjene har eksistert i mange år og har preget det kirkepolitiske arbeidet. I 2015 gikk vi til valg på å gjøre ekteskapet tilgjengelig for alle. Vi gikk til valg for å endre liturgien og utvikle kirkedemokratiet. Vi søker ikke konflikt, men i ønsker å bidra til endring og åpne kirka for alle, slik at alle føler seg hjemme.

Angår folk

Gjøsund mener kirkepolitikk er for spesielt interesserte. Men det må jo sies om politikk generelt. Desto viktigere er det å få et mandat fra medlemmene – velgerne, slik at det er de som bestemmer hvem som skal styre. Kirkepolitikk angår folk så lenge kirka angår folk. Ikke minst er det viktig når vi ikke har noe statskirke lenger og regjering og et folkevalgt Stortinget bestemmer på vegne av oss alle.

Fortsatt finnes det krefter i kirka som mener at noen skal ha større innflytelse enn andre. Vi vil sikre at folket beholder kirka si. Det betyr at vi også ønsker at så mange som mulig benytter seg av stemmeretten. Da trengs tydelige alternativer som medlemmene kan ta stilling til. Modellen med listevalg er lite tilgjengelig for den store bredden av medlemmer i kirken. Det er vanskelig å finne ut hva de som stiller til valg mener om de ulike sakene, og det blir derfor fort et valg for de spesielt interesserte.

Urimelig kritikk

Sist anklaget noen oss for å være for snevre – «et ettsaksparti». Nå viser vi tydelig hvordan vi ønsker at folkekirken skal utvikle seg. Vi er de første som sier at vi ønsker å forplikte oss på dette. Andre står fritt til å stille til valg på noe liknende, eller et mer spisset valgprogram.

Gjøsund påstår også at vi «skremmer med at vigselsvedtaket kan bli reversert». Men det er en helt reell problemstilling. For ingen kamper er vunnet en gang for alle. Det er fortsatt folk som vil diskriminere lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ved ansettelser og det skjer i flere bispedømmer. Noen må stå opp for ei kirke der alle er like mye verdt uansett hvem de er, hvor mye de tror eller hvem de lever sammen med. ÅF står kirkepolitisk godt plassert midt i Den norske kirke. Vi representerer bredden i medlemsmassen. Det viste kirkevalget i 2015.

Ytterligere mangfold

Åpen folkekirke har også bidratt til ytterligere mangfold i kirkedemokratiet. Mange yngre og LHBT-personer er nå med å bestemme blant annet hvordan liturgiene skal bli, hvem som skal bli ansatt, hvordan penger skal fordeles og retningen kirken skal utvikles seg i. I tillegg har «vanlige kirkemedlemmer» blitt representert med nye og dyktige talspersoner. Det har vært en styrke for kirken.

ÅF har også vist at vi respekterer dem som er uenige med oss, både gjennom ord og handling. Jeg vil nevne noen eksempler. Gjennom vigselsvedtakene på Kirkemøtet i 2016 og 2017 anerkjente vi at det er ulike syn på ekteskapet, teologisk og i praksis. Ivar Braut ble tilsatt som biskop i Stavanger, noe som førte til massiv kritikk fra mange i vår egen organisasjon. Vi er dessuten selvsagt med på å tilsette de best kvalifiserte prestene og prostene, uavhengig av teologisk ståsted. Og vi ønsker å samarbeide med alle om hvordan framtidas kirke skal se ut. Vi mener uenighet er en styrke for kirken, ikke en trussel. Samtidig vil vi selvsagt påvirke utviklingen i kirken i retningen vi mener er riktig.

Organisasjonserfaring

Å organisere seg fungerer dessuten profesjonaliserende. De som er valgt inn på våre lister får verdifull organisasjonserfaring. Vi debatterer og prøver å finne de gode løsningene på utfordrende problemstillinger. I dette arbeidet inviterer vi også folk som ikke står på våre lister. For vi tror at når flere sider av en sak belyses, blir beslutningen bedre. Kirken trenger ikke mindre debatt om viktige saker, men mer. Her har Åpen folkekirke bidratt mye de siste årene, og det vil vi fortsette å gjøre.

Hva så med høstens valg? Vil vi klare å mobilisere som sist, eller vil alt falle i fisk? Det bestemmer medlemmene i Den norske kirke. Men vi ser allerede at mange nye dyktige personer har blitt motivert til å stille på listene våre. Vi ser at folk som har blitt engasjert i Åpen folkekirke har opplevd at troen deres var god nok, og er nå ansatt i kirken. Det gjør meg glad, og gir meg tro på at vi fortsatt har mye vi kan bidra med framover. Så gjenstår det å se om vi klarer å få overbevist velgerne – alle de døpte – om det samme. Det både tror og håper vi at vi skal få til.

Gard 
Sandaker-Nielsen

Leder i Åpen 
folkekirke

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2846 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1889 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1377 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1014 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 718 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere