Lederartikkel Vårt Land

Når pressen svikter

Den største svikten er at pressen ikke avslørte ­Giskes problematiske oppførsel mot unge kvinner før.

Publisert: 29. mar 2019  /  1457 visninger.

Onsdag kveld la VG fram sin interne ­granskning av den såkalte dansevideosaken. Avisen inn­rømmer grove feil i sin sak om Trond Giskes barbesøk i ­februar. Det har sikkert vært vanskelig for VG å granske seg selv. Men det blir langt vanskeligere og mer tid­krevende å bygge opp igjen tilliten VG har revet ned, ikke bare for seg selv, men for hele norsk presse.

Granskningsrapporten viser en sterk motvilje i VGs politiske redaksjon mot å rette opp egne feil. Lars Joakim Skarvøy, journalisten som intervjuet kvinnen i videoen, valgte samme kveld som granskningen ble lagt fram å gå hardt ut mot sin egen kilde. Det inngir ikke tillit.

Rapporten gir ikke grunnlag for å si at Skarvøy har bevisst villedet leserne, men etterlater et inntrykk av en svært problematisk tilnærmingsmåte til kilder. VG kan med fordel ta større strukturelle grep hvis de ønsker på raskere gjenopprette tilliten. VGs delvise selvfrifinnelse, der en underordnet leder har gransket sin egen sjef, legger også bånd på avisens meningsjournalistikk framover. Det skal mye til for at avisen kan kreve at andre ledere tar ansvar i lignende saker.

Journalistikken må operere i sanntid. Det gjør det vanskelig på være helt feilfri, og det har storsamfunnet en forståelse for. Men da må også beklagelsene komme like raskt, og med samme kraft og overbevisning. Her har VG sviktet.

Det er også en gylden anledning til å se ­nærmere på norske journalisters sitatpraksis. I Norge må ikke journalister gjengi kildens sitater ordrett, man har en stor frihet til å gjengi det man oppfatter som ­«meningsinnholdet». Motstykket til dette er den like diffuse ordningen med såkalt «sitatsjekk». En overgang til en mer presis og men også ugjenkallelig sitatpraksis kan være ryddig, og nyttig for å øke medienes tillit hos kildene.

Det er viktig å se helheten. VG har i sum gjort et fortjenstfullt og viktig arbeid med metoo. Danse­videoskandalen svekker tilliten til VG, men den ­styrker ikke tilliten til Giskes evne til å holde seg unna situasjoner med unge kvinner og alkohol. Den største journalistiske svikten i denne saken er ikke at VG framstilte denne enkeltsaken helt misvisende. Den største svikten er at pressen ikke avslørte ­Giskes problematiske oppførsel mot unge kvinner før.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
27 dager siden / 1901 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
19 dager siden / 1633 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 1605 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
27 dager siden / 1592 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
18 dager siden / 1449 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
16 dager siden / 1364 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
20 dager siden / 1362 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 1125 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 915 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere