Bård Rebbestad Løkken

3

Klimasak er en disippelsak

Europas skoleelever marsjerer i gatene for mer handling i klimasaken. De har helt rett og som Norges største kristne student- og elevorganisasjon ønsker Laget å delta i den samme kampen.

Publisert: 25. mar 2019  /  203 visninger.

Faktum er at Guds skaperverk er sykt. Jorden er i trøbbel. Temperaturen stiger. Målet om å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader, slik 195 land vedtok i Paris i 2015, er det få forskere som tror vi klarer. Bare det å holde oss under 2 grader krever store omveltninger, mange av de omveltningene er vi knapt begynt på. Konsekvensene for verden, ikke bare for naturen i seg selv, men også for mange av verdens fattige blir enorme.

Et viktig spørsmål for alle kristne er om en kolossal global utfordring har noe med det å være en disippel av Jesus å gjøre? Kan man bekjempe klimaendringer i Jesu navn? I Laget har vi valgt å svare «ja» på dette spørsmålet. Her følger kort noen grunner til hvorfor.

Lausannebevegelsens Cape Town-erklæring (CTE) står i direkte sammenheng med Lausanne-pakten som et stort antall evangeliske kirker verden over har sluttet seg til. Denne erklæringen fra 2010 inneholder flere gode perspektiver om vårt forhold til naturen.

«Jorden og det som fyller den hører Herren til, verden og de som bor der, er hans (Salme 24,1).» Det som tilhører Gud er vi kalt til å ta vare på. Eller som CTE sier: «Vi har omsorg for jorden ganske enkelt fordi den tilhører han vi kaller Herre.»

Bekjennelsen til Jesus som Herre var den første trosbekjennelsen som lød i de tidligste kirker. CTE sier at det å «forkynne det evangelium som sier at Jesus er Herre, er å forkynne det evangelium som inkluderer jorden, siden Kristi herredømme er over alt det skapte.»

Et kristent klimaengasjement begrunnes også i det forvalteroppdraget over jorden som vi er gitt (1. Mos 1,26). Dette forvalteroppdraget er vi nå i ferd med å svikte. Vi har misbrukt det mandatet vi ble gitt og er i ferd med å ødelegge en del av Guds gode skaperverk. Vi har ingen andre å skylde på enn oss selv heller, det er menneskene som er skyld i at temperaturen stiger, med de dramatiske konsekvensene det fører med seg.

Vi står derfor i en situasjon som krever omvendelse fra «vår del i ødeleggelsen, sløsingen med og forurensingen av jordens ressurser og vår skjulte medvirkning i forbrukersamfunnets giftige avgudsdyrkelse (CTE).»

Ser vi videre fra forvalteroppdraget er det naturlig å peke på engasjement for klimasaken som en del av et sosialetisk engasjement som har de mest utsatte for øye. Det er verdens fattige som vil lide mest når havene stiger og ustabilt vær fører til mer tørke og dårlige avlinger. Derfor er klimaengasjement i bunn og grunn et spørsmål om nestekjærlighet og hjelp til de som trenger det mest. Det er å stå i en linje fra de gammeltestamentlige profetene, Jesus lære, Paulus sine formaninger, klostrenes sykehus, Martin Luther Kings borgerrettighetskamp til dagens kamp mot menneskeskapte klimaforandringer.

Lagets visjon er «å gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt». Det er et fantastisk privilegium å være med på. Det konkretiseres på mange forskjellige måter, en av dem er å ta ansvar for Guds syke skaperverk.  I Jesu navn.

Bård Rebbestad Løkken

Assisterende generalsekretær i Laget

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
18 dager siden / 2572 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
17 dager siden / 2295 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
13 dager siden / 2236 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
27 dager siden / 2109 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
11 dager siden / 1952 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 1477 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
27 dager siden / 1437 visninger
Sjamanen, prinsessen og premissene
av
Vidar Mæland Bakke
13 dager siden / 1426 visninger
Menn uten make
av
Vårt Land
21 dager siden / 1171 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere