Jørn Maurstad

25

Hvorfor sier noen ja til homofilt samliv, hvis det står i Bibelen at dette er synd?

Å løfte frem noen av problemene knyttet til argumentasjonen i homofilidebatten, kan hjelpe til med å avklare dette spørsmålet. Her kan lærenemndas uttalelse i fra 2006 være til hjelp.

Publisert: 24. mar 2019

Slik kunne man spørre etter å ha lest hva folk mener i homofilidebatten. Det er ikke rart at mange reagerer på kirkemøtevedtaket hvis de tror at det er dette som har skjedd. Men forestill deg at du skal svare på følgende spørsmål: ‘Ville du vært for mer overvåking, hvis det fører til penere vær?’ De fleste skjønner at dette er et tullete spørsmål. Å diskutere om ja eller nei på dette spørsmålet er riktig, har ingen hensikt. Det er ingen sammenheng mellom overvåkning og vær.

Uten å ha satt seg grundig inn i homofilidebatten, kan det være vanskelig å oppdage at spørsmålet i tittelen er litt av samme type. Når folk kommer til ulik konklusjon i denne saken, så skyldes det en rekke forhold som ikke har noe med Bibeltroskap å gjøre.

I 2006 offentliggjorde den norske kirkes lærenemnd enn uttalelse kalt: «Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken». Her har to sider som har ulikt syn på spørsmålet om å anerkjenne homofilt samliv, sittet sammen og sett på det samme tekst materialet. Da blir det mulig å se på hvilke faktorer som har hatt betydning for uenigheten.

For å avgjøre hvilken relevans de Bibeltekster som omhandler seksuelle handlinger mellom to av samme kjønn, har for dagens situasjon, trenger man kjennskap til hvordan homoseksuell praksis artet seg i antikken, sammenliknet med i dag. Men til dette formålet leverer nemnda to framstillinger. De som har laget de to framstillingene, havner på hver sin side i spørsmålet om kirken skal anerkjenne homofilt samliv eller ikke. De som vil anerkjenne homofilt samliv skriver: «Den kultursituasjon som de bibelske tekstene reflekterer, og den kunnskap om homoseksualitet som de forutsetter, er meget forskjellig fra vår». De som går imot å anerkjenne homofilt samliv skriver: «Det har imidlertid vist seg at det neppe er grunnlag for å hevde at homofili i dag er vesensforskjellig fra det en forbandt med homoseksualitet i antikken».

Det er altså ingen enighet på dette viktige punktet. Men denne uenigheten viser frem et annet problem med homofilidebatten, som i altfor liten grad har vært diskutert. Uenigheten i nemnda viser at det lar seg gjøre å lage en ensidig fremstilling av homofilisaken. Men uten at denne vil kunne forklare hvorfor andre kan mene noe annet. Derfor er det mulig å fremstille det slik at motparten har gjort et valg, som går imot Bibelen.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8335 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6292 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3360 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2627 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2156 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1963 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1708 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1706 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1559 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere